کد خبر: 968502 A

مدیرکل امور مالیاتی استان فارس خبر داد:

مدیرکل امور مالیاتی استان فارس گفت: از ابتدای امسال تا پایان مردادماه، بالغ بر ۵۵۴ میلیارد ریال از محل عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداری شیراز واریز شده است.

به گزارش ایلنا ناصر هاشمی افزود: از ابتدای امسال تا پایان مردادماه، بالغ بر ۱۸۳۰ میلیارد ریال به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و امور عشایری فارس واریز شده است.

هاشمی با یادآوری اینکه محل تامین این مبلغ، مالیات ارزش افزوده اخذ شده بوده است، گفت: از ۹ درصد مالیات ارزش افزوده، ۶ درصد مالیات و ۳ درصد عوارض ارزش افزوده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان فارس با بیان اینکه از کل مبلغ پرداختی، ۵۵۴ میلیارد ریال سهم شهرداری شیراز بوده است، گفت: سهم پرداخت شده به دهیاری‌ها و امور عشایری استان فارس ۸۹۱ میلیارد ریال بوده است.

وی یادآور شد: سهم دهیاری‌های شهرستان شیراز، ۶۸ میلیارد ریال و سایر دهیاری‌ها و امور عشایری استان فارس ۴۰۶ میلیارد ریال بوده است.

هاشمی گفت: بالغ بر ۸۰۰ میلیارد ریال از کل مبلغ پرداختی بابت عوارض ارزش افزوده طی ۵ ماه منتهی به پایان مرداد امسال، سهم شهرداری‌های سایر شهرهای استان فارس غیر از شهرداری شیراز بوده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان فارس ضمن قدردانی از مودیان برای واریز به موقع مالیات بر ارزش افزوده، گفت: این نوع مالیات مصداق واقعی عدالت مالیاتی محسوب می‌شود.

هاشمی خاطرنشان کرد: این نوع مالیات هیچ باری بر تولیدکننده تحمیل نمی‌کند زیرا مصرف کننده متناسب با میزان مصرف آن را پرداخت می‌کند، از طرفی یک سوم این مالیات بابت عمران و آبادنی نقاط مختلف از شهرها تا دورترین روستاها، هزینه و باعث توسعه متوازن می‌شود.

استان فارس شهرداری مالیات مالیات بر ارزش افزوده میلیارد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر