کد خبر: 968186 A

در گفت و گو با ایلنا مطرح شد:

دبیر خانه احزاب خراسان رضوی گفت: اصلاح طلبی فارغ از جناح بندی‌های متعارف، یک حرکت ریشه دار اجتماعی است که از دل تمایل عمومی برای "حرکت از وضع موجود به وضعیت بهتر" می جوشد.

الهه قلی زاده در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در مشهد گفت: با اندک دقتی می‌توان دریافت که مطالبه گری و حرکت به سمت اصلاح جامعه، با "دانایی"ارتباط مستقیمی دارد. این دانایی‌می‌تواند ناشی از تحصیلات رسمی، مطالعات شخصی، تجربیات کاری و ارتباط با جهان - به صورت مجازی یا سفرهای خارجی- باشد. 

دبیر خانه احزاب خراسان رضوی گفت: افزایش دانایی مردم، منجر به تقویت نگرش های اصلاح طلبانه می‌شود و این نگرش‌ها، در بزنگاه‌ها تبدیل به "عمل سیاسی اصلاح طلبانه" می‌شوند؛ اگر برای تقویت گفتمان اصلاح طلبی برای خود مأموریتی تمام وقت قائل شویم، باید نام این مأموریت را "گسترش دانایی" بگذاریم.

قلی زاده افزود: در این مأموریت بی انتهای ملی، هر کدام از ما باید بکوشیم خودمان را داناتر و به‌روزتر کنیم و این دانایی را به افراد دیگر نیز منتقل کنیم.

این فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: درخت اصلاح طلبی، در شوره زار نادانی رشد نمی‌کند و از این منظر می‌توان علت برخی تلاش ها برای ترویج جهالت را متوجه شد، "گسترش دانایی" تنها راه مؤثر پیش روی ماست و باید برای استقرار آن در جامعه بکوشیم .

جامعه جهان خراسان رضوی مشهد سفرهای خارجی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر