کد خبر: 968056 A

قربانی خبر داد:

مدیر دفتر کنترل کیفیت و بهداشت شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران گفت: با ادغام آبفای شهری و روستایی، آزمایشگاه مرکزی شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی این استان به لحاظ کیفی و کمی ارتقا پیدا کرد.

به گزارش ایلنا، نسیم قربانی در این باره گفت: در پی اجرای طرح یکپارچگی مدیریت خدمات آبرسانی در بخش روستایی و شهری و با توجه به افزایش فعالیت ها و خدمات آبرسانی شرکت و در راستای تامین بهداشت و سلامت آب شرب مردم جنوب شرقی استان تهران، واحد بهداشت و آزمایشگاه مرکزی شرکت در قسمت های کارشناسان متخصص، واحدهای آزمایشگاهی و تجهییزات ارتقا پیدا کرد.

قربانی با اشاره به افزایش دو واحد آزمایشگاهی به آزمایشگاه مرکزی شرکت، اظهار داشت: به منظور پایش و نظارت مستمر بر وضعیت کیفی و بهداشتی آب شرب دو واحد آزمایشگاه میکروبیولوژی با تجهیزات کامل و کارشناسان متخصص به آزمایشگاه مرکزی شرکت اضافه شد.

وی گفت: با اقدامات و پیگیری‌های انجام شده در راستای پایش کیفی و بهداشتی آب منابع تولید، مخازن و شبکه توزیع در حوزه شهری و روستایی، تعداد آزمون های کلرسنجی، میکروبی، شیمیایی، فیزیکی و بیولوژی بیش از تعهد و برنامه پیش بینی شده انجام می شود.

قربانی در پایان افزود: با عنایت به شیوع ویروس کرونا و به منظور حفظ سلامتی مردم ، مقدار کلر باقیمانده در شبکه توزیع در محدوده استاندارد است.

استان تهران استاندارد جنوب شرقی شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر