کد خبر: 967999 A

عقیل خرمی خبر داد:

رئیس شورای کار شهرداری شاهین شهر گفت: شورای اسلامی کار شهرداری شاهین شهر و سازمانهای وابسته بر اساس اصل104 قانون اساسی و ماده یک قانون شوراها و با مجوز رسمی از وزارت کار شروع به فعالیت کرد.

عقیل خرمی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در اصفهان با اعلام این خبر اظهار داشت: از لحاظ قانون کار، کارگر کسی است که تحت هر عنوان در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.

وی خاطرنشان ساخت: تمام افرادی که مشمول این تعریف می‌شوند از نظر قانون، کارگر به‌ حساب می‌آیند و فرقی بین نگهبان یک کارگاه با مدیر فنی آن وجود ندارد.

رئیس شورای اسلامی کار شهرداری شاهین شهر تصریح کرد: از جمله وظایف شوراهای اسلامی کار، تدوین آیین نامه انضباطی کارگاه و آیین‌نامه تشویقات، شرکت مستمر عضو رابط شورا در جلسات هیأت مدیره، اعلام نظر مشورتی در مورد تنظیم ساعت کار و استراحت کارکنان، موعد و محل و نحوه پرداخت مزد و مزایا، تخصیص مشاغل افراد، تعیین نرخ های کارمزدی، نحوه استفاده از مرخصی، چگونگی پیش گیری از وقوع حوادث، تنظیم برنامه و سازمان دهی خدمات اجتماعی مربوط به واحد و تدوین ضوابط  استفاده از خانه سازمانی و نحوه اجرای برنامه های آموزشی حرفه ای ضمن کاراست.

وی ادامه داد: شورا بر اساس ماده 7 اساسنامه می‌تواند به نمایندگی از طرف کلیه کارکنان، قرارداد دسته‌جمعی امضا نماید؛ به همین دلیل مدیران شهری لازم است جهت حل مشکل پرسنل خود با آن ها همکاری و در صورت تخلف  مدیریت، شورا موظف است مراتب را به مراجع اداری و قضایی مربوط منعکس کنند.

ایلنا اصفهان ایلنا استان اصفهان شورای اسلامی کار شهرداری شاهین شهر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر