کد خبر: 962093 A

منشور اخلاقی-رفتاری ساخت و ساز شهری از سوی دادستانی تاکستان به شهرداری های این شهرستان ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، حسین رجبی روز چهارشنبه در خصوص علت ابلاغ این منشور گفت: بنا بر اهمیتی که تامین رفاه و آسایش همه جانبه شهروندان دارا است و از طرفی هم بر اساس تعالیم ارزشمند اسلامی، ارتکاب خواسته و ناخواسته رفتارهایی که موجبات تضییع حقوق سایرین و نقض قوانین را فراهم آورد مسئولیت شرعی در پی خواهد داشت این طرح با عنوان ،منشور اخلاقی رفتاری ساخت وساز شهری تدوین و ابلاغ شده است .

وی در باره نحوه اجرای این منشور توسط شهرداری ها افزود: با ساز وکارهای پیش بینی شده در آن به آسانی قابلیت اجرا توسط شهرداری ها را خواهد داشت در واقع هنگام صدور پروانه ساختمان ،منشور اخلاقی رفتاری ساخت وساز شهری به مالک ومجری ساختمان به صورت کتبی  ابلاغ می گردد و در پروانه ساختمان و صدور پایان کار ساختمان منوط به رعایت این اصول اخلاقی ورفتاری خواهد بود.

وی تصریح کرد: محورهای اصلی منشور رفتاری واخلاقی ساخت وساز شامل رفتارهای مربوط به شروع عملیات (تسطیح،خاکبرداری و...)، رفتارهای مربوط به حمل مصالح وتخلیه آن، رفتارهای مربوط به انجام فرایندهای آلاینده محیط (غبار ،صدا ،ارتعاش و..)، رفتارهای مربوط به انجام اموری که مستلزم استفاده از ساختمان های مجاور خواهد بود، است.

 

حقوق ساخت و ساز شهرداری اخلاقی منشور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر