کد خبر: 961894 A

در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛

فعال حوزه معلولان و مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد گفت: دولت بیش از ۵ هزار میلیارد تومان از بودجه «کاهش فقر مطلق» مددجویان بهزیستی و کمیته امداد کسر کرد.

اسماعیل محمدیانی نسب در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در مشهد گفت: جامعه بیش از ۲.۵ میلیون نفری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد، اغلب در شرایط سختی گذران عمر می‌کنند و دولت‌ها ادعا می‌کنند که در برنامه‌های حمایت معیشتی آنها در اولویت هستند اما جالب است که پیش از اِعمال ۱۵ درصد افزایش مستمری مددجویان بهزیستی، حتی تا اواخر تیر ماه امسال نیز هر مددجوی بهزیستی در ماه فقط ۱۰۸ هزار تومان مستمری می‌گرفت که برحسب بُعد خانوار افزایش می‌یافت، مثلاً برای خانوار ۲ نفره به ۲۴۸ هزار تومان می‌رسید و حتی مستمری اول که یکنفره ۶۳ هزار تومان است  مانند مددجویان کمیته امداد افزایش نیافته است.

وی افزود: زمانی که قانون بودجه ۹۹ تدوین می‌شد، تبلیغات گسترده‌ای در راستای اختصاص ۱۵ هزار و ۵۵۵ میلیارد تومان تحت عنوان بودجه «کاهش فقر مطلق» مطرح و تصویب شد اما هیئت وزیران در آیین‌نامه اجرایی که بعداً صادر کرده، عملاً ۵ هزار و ۲۵۵ میلیارد تومان از این بودجه کاهش فقر مطلق کسر کرده است.

فعال حقوق معلولان و مددجویان درباره کسر بیش از ۵ هزار میلیارد از بودجه کاهش فقر اظهار داشت: در بند ۲۴ تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور ۹۵ درصد از مبلغ ۱۵ هزار و ۵۵۵ میلیارد تومان را به کاهش فقر مطلق مددجویان کمیته امداد و بهزیستی اختصاص داده است و همچنین مابقی آن یعنی ۵ درصد از این مبلغ نیز به اجرای ماده ۶ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت و ماده ۳۸ قانون ایثارگران اختصاص داده است.

محمدیانی نسب گفت: ماده ۶ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت به خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی اختصاص دارد و طبق این ماده، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان را به گونه‌ای تأمین نماید که علاوه بر تأمین خدمات درمانی مورد نیاز این افراد، خدمات توانبخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت را پوشش دهد.

وی ادامه داد: ماده ۳۸ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران اذعان دارد کهحقوق وظیفه جانبازان غیرحالت اشتغال مشمول قوانین نیروهای مسلح براساس مقررات مربوط در نیروهای مسلح محاسبه و توسط نیروی مربوط پرداخت می‌شود، بنابراین حدود ۵ درصد بودجه تخصیص یافته به ۲۴ تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه ۹۹ که حدوداً ۷۵۰ میلیارد تومان است.

محمدیانی نسب با اشاره به اینکه قانون بودجه ۹۹ در اسفند ماه ابلاغ شد اما هیئت وزیران در اواخر خرداد ماه آیین نامه بند ۲۴ تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۹ را به تصویب رساند و در آن تنها ۱۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به اختصاص داد.

وی افزود: متاسفانه خودشان قانون بودجه را با رقم بیشتری بستند و وقتی به آیین‌نامه داخلی آن رسیدند، بدون سر و صدا بیش از ۵ هزار میلیارد تومان از جیب افراد محروم تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد و معلولان زدند که ًعمدتاً نیز مربوط به افزایش مستمری آنها بود.

فعال حقوق معلولان و مددجویان در پایان گفت:  در ۹۵ درصد بودجه کاهش فقر مطلق سهم سازمان بهزیستی ۳۳ درصد و سهم کمیته امداد ۶۶ درصد خواهد بود.

بودجه بهزیستی سر و صدا فقر کمیته امداد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر