کد خبر: 959248 A

رهایی به ایلنا خبر داد:

رئیس اداره آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان از افتتاح نخستین تعاونی تسهیلگران در منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان خبر داد.

به گزارش ایلنا از سمنان، علیرضا رهایی در حاشیه افتتاح تعاونی تسهیلگران اظهار کرد: نخستین تعاونی تسهیلگران با نام پدیده ساز توسعه استان سمنان در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری، سازمان‌دهی و به‌صورت رسمی افتتاح شد.

وی افزود: با تصویب آئین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده ۲۹ قانون احکام دائمی و ساماندهی تشکل‌ها و تعاونی‌ها تعداد ۱۷ تشکل با تعداد یک هزار و ۴۱۳ نفر عضو، موفق به دریافت گواهینامه صدور مجوز فعالیت که ۱۰ تشکل، موفق به دریافت گواهینامه تعیین صلاحیت و انعقاد قرارداد به مبلغ ۴ میلیارد ریال شدند.

رئیس اداره آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان بیان کرد: ساماندهی تعاونی تسهیلگران استان سمنان با هدف استفاده از پتانسیل تسهیلگران و دانش‌آموختگان بخش‌های کشاورزی منابع طبیعی و مشارکت تسهیلگران در امر توانمندسازی جوامع محلی و مشارکت بهره‌برداران، روستائیان، دامداران و مرتع‌داران در روند تصمیم‌گیری، تصمیم سازی، اجرا، نظارت و پایش پروژه‌های بخش منابع طبیعی و آبخیزداری انجام پذیرفت.

رهایی اظهار کرد: تسهیلگران می‌توانند بستر جلب مشارکت، بهره‌گیری از پتانسیل‌های نهفته جوامع و تشکل‌های محلی، توانمندسازی جوامع محلی و تشکل‌ها را با استفاده از دانش و تجربه جوامع محلی به‌ واسطه حضور در محل و ارتباط با مردم و رویارویی با مشکلات در بسیاری از موارد حامی و کمک‌کار منابع طبیعی باشند و تسهیلگران با آموزش‌های لازم و ساماندهی جوامع محلی در بحث توانمندسازی در رفع نیاز‌ها و مشکلات منطقه، مردم و کمک به توسعه پایدار منابع آب‌وخاک نقش مهم و بسزایی ایفا می‌کنند.

اداره منابع طبیعی سمنان تعاونی تسهیلگران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر