کد خبر: 954756 A

فرمانداری کاشان خبر داد:

فرماندار ویژه شهرستان کاشان گفت: بر اساس مستندات، 2700 خانوار در سطح شهرستان کاشان مشمول طرح دریافت زمین دولتی هستند.

به گزارش ایلنا از اصفهان، علی اکبر مرتضایی تصریح کرد: با توجه به قوانین و توافقات انجام شده بین وزارت راه و شهرسازی و بنیاد شهید و امور ایثارگران خانواده معظم شهدا و همسران و فرزندان شهدا وجانبازان 25درصد و بالاتر، مشمول طرح دریافت زمین دولتی هستند.

وی افزود: از میان خانوارهای مشمول این طرح، 1700 خانوار دیگر در نوبت دریافت زمین هستند که تامین زمین در چند نقطه از اراضی دولتی برای این منظور در دست بررسی کارشناسی است.

فرماندار کاشان اظهار داشت: پس از انجام اقدامات تغییر کاربری، الحاق به محدوده شهری، تفکیک و آماده سازی، باقی خانواده ها نیز از سهمیه زمین دولتی بهره مندمی شوند.

مرتضایی ابراز امید واری کرد تا قبل از پایان دولت دوازدهم، بخش قابل توجهی از واگذاری ها انجام خواهد پذیرفت.

نخستین جلسه کارگروه مسکن ایثارگران شهرستان کاشان درسال جاری با دستورکار تامین زمین برای مسکن ایثارگران شهرستان به ریاست فرماندار ویژه کاشان و تنی چند از روسا و نمایندگان دستگاه های اجرایی شهرستان به عنوان اعضای این کارگروه، در سالن جلسات فرمانداری تشکیل شد.

فرماندار ویژه شهرستان کاشان گفت: بر اساس مستندات، 2700 خانوار در سطح شهرستان کاشان مشمول طرح دریافت زمین دولتی می باشندکه تاکنون حدود 1000 خانوار با اولویت همسران و فرزندان شهدا وجانبازان 25درصد و بالاتر از این سهمیه زمین برخوردار شده اند.

علی اکبر مرتضایی تصریح کرد: با توجه به قوانین و توافقات انجام شده فیمابین وزارت راه وشهرسازی و بنیاد شهید وامور ایثارگران خانواده معظم شهدا و همسران و فرزندان شهدا وجانبازان 25درصد و بالاتر، مشمول طرح دریافت زمین دولتی می باشند.

وی افزود: از میان خانوارهای مشمول این طرح، 1700 خانوار دیگر در نوبت دریافت زمین می باشند که تامین زمین در چند نقطه ازاراضی دولتی، برای این منظور در دست بررسی کارشناسی است.

فرماندار کاشان اظهار داشت: پس از انجام اقدامات تغییر کاربری، الحاق به محدوده شهری، تفکیک و آماده سازی، باقی خانواده ها نیز از سهمیه زمین دولتی بهره مندمی شوند.

مرتضایی قهرودی ابراز امید واری کرد تا قبل از پایان دولت دوازدهم، بخش قابل توجهی از واگذاری ها انجام خواهد پذیرفت.

نخستین جلسه کارگروه مسکن ایثارگران شهرستان کاشان درسال جاری با دستورکار تامین زمین برای مسکن ایثارگران شهرستان به ریاست فرماندار ویژه کاشان و تنی چند از روسا و نمایندگان دستگاه های اجرایی شهرستان به عنوان اعضای این کارگروه، در سالن جلسات فرمانداری تشکیل شد.

 

اصفهان فرماندار کاشان ایلنا اصفهان زمین دولتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر