کد خبر: 954347 A

استاندار سمنان مطرح کرد؛

استاندار سمنان گفت: طرح های عمرانی باید همراه با پیوست نظر تخصصی و کارشناسی مشاوران باشد و بدون این موارد، به هیج عنوان مورد توجه، بررسی، رسیدگی و تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان قرار نمی گیرد.

 
به گزارش ایلنا، علیرضا آشناگر روز شنبه ۲۵ مرداد در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان با بیان اینکه مدیران دستگاه های اجرایی به هیچ عنوان حق ندارند تا در قامت مشاوران طرح های عمرانی حاضر شوند، افزود: نیاز است تا با برگزاری جلساتی مستمر و با حضور کارشناسان، ایرادات و آسیب های طرح ها شناسایی، اقدامات لازم کارشناسی انجام و در نهایت مطالعات تخصصی و جامع و کامل در خصوص طرح ها ارائه شود تا پس از آن، در شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورد تصویب قرار گیرد.

آشناگر همچنین با تاکید بر اینکه گسترش غیر کارشناسی و غیر ضرور حریم شهرها به هیچ عنوان قابل قبول نیست، افزود: حریم شهرها باید بر اساس نرخ رشد جمعیت شهری و همراه با توجیهات کارشناسی و مبتنی بر نظرات مشاوران طرح ها باشد.

استاندار سمنان همچنین با بیان اینکه طی یک ماه آینده وضعیت حریم شهر شهمیرزاد و مباحث پیرامون طرح جامع_تفصیلی این شهر، رسیدگی و تعیین تکلیف شود، خاطر نشان کرد: استدلال، نظر کارشناسی مشاوران، توجه به مسائل جمعیتی، گردشگری و سایر موارد از مولفه های لازم و اصلی به منظور تصویب حریم شهرها و طرح های جامع تفصیلی است.

طرح عمرانی استانداری سمنان شورای برنامه ریزی استان سمنان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر