کد خبر: 954164 A

عضو شورای شهر کرج:

عضو شورای شهر کرج گفت: شهرداری موظف است پروژه پژوهشی برندسازی را پیگیری و نظارت کند.

به گزارش ایلنا، سارا دشت گرد در سی و یکمین جلسه شورای پژوهش و مطالعات راهبردی شورای شهر کرج با بیان این مطلب اظهار داشت: برند سازی جزو یکی از موثرترین و مهمترین فعالیت های بازاریابی به حساب می‌آید برندسازی شهری، تصویری از شهر در ذهن مخاطب ایجاد می‌کند تا شهر را از مکانی معمولی به مقاصدی تبدیل شوند که توریست را جذب کند.

دبیر دوم شورای شهر کرج تصریح کرد: شهرها در راستای ارزش آفرینی برای خود اقدام به برندسازی می کنند  بنابر این نمود این کارایی و اثرگذاری در رشد اقتصادی افزایش سرانه درآمد شهروندان و افزایش سرمایه‌گذاری برای توسعه آتی در شهر است.

وی تاکید کرد: لذا در خصوص پروژه برندسازی، شهرداری موظف است در قالب شرح خدمات اولیه ارائه شده توسط مشاور که همه این موضوعات را در نظر داشته است اقدام به پیگیری و نظارت پروژه کرد و جزو خواسته های خود از مشاور مد نظر قرار دهد.

به گفته دشت گرد، هرگونه کم کردن شرح خدمات از نظر شورای پژوهشی قابل قبول نخواهد بود و بنده به عنوان عضو شورای پژوهشی و هم عضو شورای شهر کرج در هر قسمت که احساس کنم مشاور از شرح خدمات اولیه تخطی کرده است تذکر داده و پیگیری خواهم کرد.

شورای شهر کرج سارا دشتگرد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر