کد خبر: 952889 A

در روز ملی دریای خزر مطرح شد:

مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر گفت: تراز آب دریای خزر از سال ۱۳۷۵ تاکنون یک و نیم متر کاهش داشته است.

به گزارش ایلنا، دکتر بنی هاشمی مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر با بیان اینکه امروز ۱۲ آگوست روز ملی دریای خزر است، گفت: در این روز کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر بین پنج کشور حاشیه این دریا اجرایی شد.

بنی هاشمی افزود: در این کنوانسیون روند تغییرات تراز آب دریای خزر، گزارش آبی و پیش‌بینی شرایط آینده مورد بررسی کارشناسان پنج کشور حاشیه این دریا قرار می‌گیرد.

وی گفت: کاهش آورد رودخانه‌ها، افزایش دما، تبخیر آب و تغییرات اقلیمی از مهمترین دلایل کاهش تراز آب دریای خزر است.

بنی هاشمی افزود: تراز آب دریای خزر از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۶ به میزان یک و ۴ دهم متر کاهش یافت و از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۴ دوره پیشروی آب دریای خزر را شاهد بودیم.

مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد تراز آب دریای خزر از سال ۱۳۷۵ تاکنون یک و نیم متر کاهش داشته است.

جهان حفاظت از محیط زیست دریای خزر ملی آب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر