کد خبر: 952306 A

به علت رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی؛

معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی شوشتر، گفت: به دلیل رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی، یک شعبه بانک در شوشتر پلمب شد.

به گزارش ایلنا، نایب فدایی اظهار کرد: یک شعبه بانکی در شوشتر به دلیل عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی، فاصله اجتماعی، فضای کوچک و انبوه مراجعان بدون ماسک پلمب شد.

وی بیان کرد: به تمامی ادارات، بانک‌ها، مؤسسات دولتی و غیر دولتی اعلام می‌کنیم که در صورت عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی معاونت بهداشت و درمان شهرستان، با رعایت مقررات و اخذ مجوزهای قانونی نسبت به پلمب واحدهایی که بی‌توجهی و سهل انگاری نسبت به فاصله اجتماعی، عدم استفاده از ماسک و موازین بهداشتی می‌کنند، اقدام خواهد کرد.

فدایی ادامه داد: تاکنون ۶۴ واحد صنفی در شهرستان شوشتر پلمب و ۲۸۸ واحد صنفی که بیشتر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، کارگاه‌ها، بودند؛ به دادگاه معرفی شدند.

معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی شوشتر در پایان گفت: از مردم درخواست می‌شود که فارغ از هرگونه اعلام وضعیت و در هر صورت از ماسک استفاده و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند.

بهداشت و درمان تهیه و توزیع مواد علوم پزشکی ماسک معاون
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر