کد خبر: 948708 A

مدیر کل امور مالیاتی فارس خبر داد:

مدیرکل امور مالیاتی فارس از نحوه اجرای دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد اشخاص حقیقی خبرداد و گفت: علاوه بر گروه سوم امسال گروه دوم مالیاتی نیز به علت شیوع کرونا مشمول این قانون می شوند.

به گزارش ایلنا ناصر هاشمی افزود: در این دستورالعمل مودیانی که سقف فروش کالا و خدمات آنها در سال ۹۸ به میزان ۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال بوده مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم می‌شوند.

هاشمی نکات مهم و با اهمیت دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ مالیات سال ۱۳۹۸ را بیان کرد و اظهار کرد: حداکثر زمان استفاده و بهره مندی از دستورالعمل پایان مردادماه ۱۳۹۹ می‌باشد و دستورالعمل صرفاً برای گروه‌های دوم و سوم مالیاتی است و موضوع آئین نامه ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم که میزان مجموع فروش کالا و خدمات آنها حداکثر تا سی برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ و به مبلغ ۹۹۰ میلیون تومان می‌باشد موضوعیت دارد.

وی اضافه کرد: مودیان مذکور می‌توانند تا پایان مرداد ۹۹ از طریق پایگاه اینترنتی www.tax.gov.ir فرم تبصره ماده ۱۰۰ را تکمیل و در سامانه قرار دهند.

مدیر کل امور مالیاتی فارس افزود: استفاده از مفاد این دستورالعمل برای مودیان دارای برگ تشخیص قطعی نشده عملکرد ۹۷ با رعایت درصدهای تعیین شده مجاز می‌باشند در ضمن شرط استفاده صاحبان مشاغل پزشکی و پی را پزشکی و داروسازی و دامپزشکی صرفاً در صورت اجرای تبصره قانون بودجه، که نسبت به استفاده از پایانه فروشگاهی اقدام نموده‌اند می‌باشد.

هاشمی در ادامه بیان کرد: صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا یا ارائه خدمات ایشان در سال ۹۸ کمتر از ۹۹۰ میلیون تومان باشد از تکلیف تسلیم اظهارنامه معاف و می‌توانند مالیات مقطوع را براساس این دستورالعمل پرداخت نمایند.

مدیرکل امور مالیاتی فارس اشخاص حقیقی را به پرداخت مالیات تا ۳۱ مرداد فراخواند و تصریح کرد: آن دسته از فعالان اقتصادی که اظهارنامه مالیاتی ارائه نکنند و فرم تبصره ماده ۱۰۰ را برای مالیات مقطوع پر نکنند، علاوه بر اینکه مشمول هیچ گونه تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی نخواهند شد، طبق قانون مشمول جریمه غیر قابل بخشش خواهند شد.

وی اظهار داشت: هرگاه اسناد و مدارک مثبته به دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و خدمات مودی در سال ۹۸ بیش از ۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال بوده، مودی مذکور مشمول مفاد تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات مستقیم نبوده و علاوه بر محاسبه و مطالبه مالیات وفق مقررات ماده (۹۷) قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جرایم متعلقه بویژه جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی و همچنین عدم امکان استفاده از معافیت‌های قانونی ازجمله معافیت موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم خواهد شد.

قانون مالیات قانون بودجه مالیات مستقیم فعالان اقتصادی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر