وضعیت کادر درمانی و مدافعان سلامت بیمارستان بوعلی قزوین در پیک دوم اوج گیری کرونا از خستگی و فشار جسمی و روحی سنگین بر روی ایثارگران خط مقدم سلامت حکایت دارد.

 

 

 

 

کد خبر: 948070