کد خبر: 947908 A

با انتشار نامه ای به نماینده استان صورت گرفت؛

کانون کارگران بازنشسته کلانشهر اصفهان در نامه‌ای خطاب به نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی به عدم محاسبه سنوات افزایش یافته ناشی از مشاغل سخت و زیان آور در متناسب سازی حقوق و مزایای آنان اعتراض کردند.

به گزارش ایلنا از اصفهان، نامه سرگشاده کانون کارگران بازنشسته کلان شهر اصفهان خطاب به عباس مقتدائی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در خصوص اعتراض به عدم محاسبه سنوات افزایش یافته ناشی از مشاغل سخت و زیان آور درمتناسب سازی حقوق و مزایای آنان به شرح زیر است:

به استحضار می رساند بر اساس جزء ( ۱ ) از بند ( ب ) قانون اصلاح تبصره  ۲ الحاقی ماده  ۷۶ قانون اصلاح مواد  ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده  ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده  ۷۶ مصوب سال ۱۳۷۱ که در تاریخ  ۱۳۸۰/۰۷/۱۴ به تصویب رسیده آمده است: " هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور یک و نیم ( ۱/۵ ) سال محاسبه خواهد شد " .

همچین نظر مجلس شورای اسلامی که در پاسخ به استفساریه قانون تفسیر جزء  ( ۱ ) بند  (ب) تبصره ۲ قانون تامین اجتماعی  ( مصوب ۱۳۹۰/۰۶/۲۹ ) بیان شده اظهار می دارد: "سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور به هر میزان، قبل یا بعد از اشتغال در مشاغل عادی، به ازاء هر سال سابقه یک و نیم  ( ۱/۵ ) سال محاسبه خواهد شد".

 بر اساس اطلاعات به دست آمده، سازمان تامین اجتماعی در محاسبات متناسب سازی حقوق و مزایا، سنوات افزایش یافته مشاغل سخت و زیان آور را منظور نکرده و عملا سابقه سخت و زیان آور افرادی که با استفاده از این قانون به افتخار بازنشستگی نائل آمده اند را نادیده گرفته که این موضوع مغایرت آشکار با قوانین موضوعه دارد، چرا که قانونگذار بواسطه غیر استاندارد بودن عوامل فیزیکی، شیمیائی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار که منجر به بروز  تنشی بالاتر از ظرفیت های طبیعی ( جسمی و روانی  ) در شاغلین اینگونه مشاغل شده و نتیجه آن  ،، بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده، که تا پایان عمر همراه آنان می باشد، هر سال فعالیت را  ۱/۵ سال در نظر گرفته و تصویب نموده و این قانون قابلیت تفسیر دیگری نداشته و هرگونه برداشت نادرست از آن و تصمیم گیری اشتباه در این خصوص، موجب ضرر و زیان مادی مشمولین در طرح متناسب سازی حقوق و مزایای بازنشستگان و منجر به ایجاد نارضایتی و واکنش در بین آنان خواهد شد.

ضمنا پیشنهاد می شود جهت کاهش فاصله درآمدی ( حقوق و مزایای) بازنشستگان قبل از سال ۱۳۹۵ و بعد از آن که با حقوق بالاتری نسبت به گذشته بازنشسته شده اند، ترتیبی اتخاذ شود که برای بازنشستگان قبل از سال ۱۳۹۵ امتیاز سابقه طول زمان بازنشستگی (از تاریخ صدور حکم بازنشستگی) تاکنون به میزان دو برابر (به ازای هر سال ۲ امتیاز ) منظور و محاسبه شود .

از شما تقاضامند است قبل از اعمال افزایش های ناشی از قانون متناسب سازی حقوق و مزایای بازنشستگان و مستمری بگیران، نسبت به اصلاح موضوعات یاد شده در محاسبات سازمان تامین اجتماعی، پیگیری لازم بعمل آورید .

   سید حسن هاشمی- رئیس هیأت مدیره کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران کلان شهر اصفهان

اصفهان بازنشستگان بازنشستگان و مستمری بگیران ایلنا اصفهان کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران کلان شهر اصفهان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر