کد خبر: 947007 A

در گفت و گو با ایلنا مطرح شد:

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی گفت: طبق آئین نامه اجرایی قانون، هزینه های بهداشتی کارفرمایان برای پیشگیری از مبتلا شدن پرسنل به ویروس کرونا مشمول معافیت مالیات خواهد شد.

احسان سهرابی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در مشهد گفت: با توجه به اینکه کارگران یکی از اضلاع  مثلث سه جانبه هستند و همچنین بعنوان سرمایه‌های انسانی در بنگاه اقتصادی حضور دارند، لذا مراقبت از آنها با توجه به وضعیت کرونا که تمامی واحدهای تولیدی در سطح کشور را تحت الشعاع قرارداده، جزو ضروریات یک واحد تولیدی است.

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی افزود: صراحتا در آیین نامه اجرایی ماده ۹۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۲ و۳ اعلام شده که هزینه هایی که بابت آموزش در بهداشت خانواده برای مبارزه با بیماری ها و سایر برای کارفرمایان، کارگران مطابق با ضوابط بهداشت و یا گسترش و ارتقای ضوابط استانداردها و خدمات بهداشتی از قبیل ایستگاه بهگر، خانه بهداشت کارگری و مرکز بهداشت کار و سایر هزینه هایی و مواد مصرفی اجرای معاینات کارگری و هزینه های مربوط به عوامل زیان آور ناشی از محیط کار هزینه های مربوط به ایجاد بهسازی و تسهیلات بهداشتی می توانند به منظور کسر هزینه های بهداشتی، درمانی انجام شده از درآمد مشمول مالیات کارخانجات و واحدهای تولیدی خواهد بود.

وی افزود: کارفرمایان مکلف هستند مستندات را پس از تایید اداره کل تعاون کار و امور اجتماعی به معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ارائه دهند تا در صورت تایید و تطبیق با خدمات تعریف شده از معافیت مالیاتی استفاده کنند.

سهرابی در پایان گفت: بنابر رعایت پروتکل های بهداشتی کارفرمایان در سرویس های ایاب ذهاب با ظرفیت ۵۰ درصد سرنشین مسائل بهداشتی را مد نظر قرار دهند و روزانه این خودروها را ضدعفونی کنند تا شاید با این اقدام وظایف‌مان را نسبت به سربازان خط مقدم اقتصاد انجام داده باشیم .

خراسان رضوی شوراهای اسلامی قانون مالیات ویروس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر