کد خبر: 945416 A

احد رسولی عنوان کرد:

رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و بافت های فرسوده شورای شهر کرج از تهیه طرح گردشگری تفرجگاهی اراضی چمن خبر داد.

به گزارش ایلنا،احد رسولی در چهلمین کمیسیون شهرسازی، معماری و بافت های فرسوده شورای شهر کرج راهکارهای اصلاحی و شبکه های معابر این طرح را توسط اعضاء کمیسیون و مشاور طرح گردشگری تفرجگاهی اراضی چمن بررسی و اظهارداشت: مطالعات ترافیکی طرح موضعی گردشگری  تفرجگاهی اراضی چمن در این کمیسیون مورد ارزیابی قرار گرفت.

این مسئول در شورای شهر کرج افزود: پیشنهادهای بهینه درخصوص تامین دسترسی‌ها، پیاده راه‌ها و مسیر دوچرخه با رویکرد حفظ باغات موجود و توسعه فعالیت ها و خدمات گردشگری به منظور ارتقاء کمی و کیفی سرانه تفریحی  فراغتی شهر از موضوعاتی بود که در این جلسه بررسی شد.

رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و بافت‌های فرسوده شورای شهر کرج تصریح کرد: پروژه‌های گردشگری و تفرجگاهی متعددی در اطراف شهر کرج تعریف شده که پروژه گردشگری و تفریحی اراضی شمالی شهر کرج، اراضی چمن، و ساماندهی تپه مراد آب از جمله این موارد است.

رسولی بیان کرد: مراحل انجام فرایند برنامهریزی در این طرح گردشگری شامل تحلیل وضعیت موجود کارکردهای منطقه، شناخت جایگاه منطقه در طبقه بندی تفرجی، پهنه بندی گردشگری و معرفی فرصت های گردشگری است.

به گفته خزانه‌دار شورای شهر کرج به مشاور این طرح فرصت داده می‌شود تا موارد مورد نظری که در جلسه بر اساس پیشنهاد اعضاء کمیسیون عنوان شد را تا دو هفته آینده بررسی تا این طرح بررسی و تصویب شود.

 

شورای شهر کرج احد رسولی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر