کد خبر: 945238 A

طی احکامی جداگانه؛

طی احکامی از سوی رؤسای فدراسیون انجمن‌های ورزش های رزمی و فدراسیون ورزش کارگری کشور، سرپرست هیأت انجمن های ورزش های رزمی و سرپرست هیأت ورزش کارگری آذربایجان شرقی منصوب شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، طی احکامی از سوی رؤسای فدراسیون انجمن‌های ورزش های رزمی و فدراسیون ورزش کارگری کشور،  «حسن دهقان» و «ابوالفضل امیدی» به ترتیب به عنوان سرپرست هیأت انجمن های ورزش های رزمی و سرپرست هیأت ورزش کارگری آذربایجان شرقی منصوب شدند.

 این انتصابات به پیشنهاد مدیرکل ورزش و جوانان استان و تائید رئیس فدراسیون صورت گرفته و براساس این حکم، سرپرستان این هیأت های ورزشی موظف هستند مراحل برگزاری انتخابات هیات استان را در اسرع وقت و بر اساس روال قانونی و ایجاد موقعیت مناسب برای ترغیب و اشتیاق داوطلبان پیگیری کنند.

آذربایجان شرقی انتخابات رئیس فدراسیون مدیرکل ورزش و جوانان ورزش
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر