کد خبر: 943582 A

در شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شیراز انجام شد؛

نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیرکل سابق ورزش و جوانان استان فارس و 5 متهم دیگر این پرونده در دادگاه کیفری 2 شیراز برگزار شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیر کل سابق ورزش و جوانان استان فارس در شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شیراز به ریاست قاضی محمد مهدی محمودی برگزار شد.

رسیدگی به این پرونده در چارچوب قانون آئین دادرسی کیفری و با حضور متهمان و وکلای مدافع آنان برگزار و به اتهامات 6 متهم این پرونده شامل ارتشاء، جعل امضاء و سند عادی و استفاده از سند مجعول و همچنین رشاء و فراهم کردن موجبات ارتشاء، در حالی برگزار شد که بخشی از اتهامات آنان در دادسرای عمومی و انقلاب شیراز بررسی و رسیدگی می‌شود.

قاضی محمودی رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شیراز در جلسه اول رسیدگی به این پرونده پس از قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان ضمن یادآوری حقوق دفاعی متهمین به تفهیم اتهام و بررسی نقش هر کدام از متهمین پرونده و همچنین ارتباط آنان با یکدیگر در قالب مناسبات مالی و پیمانکاری و اخذ دفاعیات آنان پرداخت.

 در ادامه وکلای مدافع متهمین پرونده از دادگاه تقاضای مهلت جهت انجام دفاع مناسب از موکلین خود کردند که دادگاه با تأکید بر حق دفاع برای متهمین ضمن تجدید وقت رسیدگی، مهلت قانونی مناسبی را جهت ارائه لوایح دفاعی و استماع دفاعیات آنان تعیین کرد.

استان فارس حقوق روابط عمومی ورزش و جوانان دادگستری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر