کد خبر: 935272 A

نماینده چهارمحال و بختیاری در شورای عالی استان ها:

نماینده چهارمحال و بختیاری گفت: آسیب شناسی عملکرد صندوق بیمه روستاییان کشاورزان و عشایر جهت تشویق بیشتر جامعه هدف به سمت و سوی این بیمه از ضروریات است.

به گزارش ایلنا، مهدی محمودی چالبطان با اشاره به تاثیر آسیب شناسی قبل از انجام هر کاری اظهار داشت: هر سیستمی برای شروع کار مسیری را طی کرده و برنامه کاری خود را به صورت کوتاه مدت و یا بلند مدت تدوین می کند.

وی گفت: با توجه به اینکه صندوق‌های بیمه‌ای در موضوع دریافت و یا پرداخت حق بیمه به اقتصاد و تورم و ... توجهی نداشته و بر اساس تعرفه و آئین نامه و دستور العمل نسبت به دریافت و پرداخت اقدام می‌کنند پیشنهاد می شود نسبت به آسیب شناسی جامعه هدف خود اقدام کنند و صندوق بیمه روستاییان کشاورزان و عشایر عوامل حضور و یا عدم حضور و سرمایه گذاری مردم در این بیمه را شناسایی کنند.

نماینده استان چهارمحال و بختیاری در شورای عالی استانها با بیان اینکه کشاورزان و روستاییان و عشایر دارای منبع درآمد اندک هستند افزود: این نیاز در آن‌ها احساس نمی‌شود که نسبت به سرمایه گذاری و تحت پوشش بیمه صندوق روستاییان عشایر و کشاورزان قرار گیرند.

محمودی ادامه داد: با توجه به اینکه انتقال سنوات بیمه شدگان تامین اجتماعی به صندوق بیمه روستاییان کشاورزان و عشایر مطابق سنوات به روز و تعرفه همان سال است نه سال های قبل، بیمه شدگان تامین اجتماعی استقبالی جهت انتقال بیمه خود نمی کنند.

وی نیاز به ایجاد انگیزه بیشتر در کارگزاران بیمه در شهرستان ها و همچنین عدم همکاری مناسب دهیاران و بعضی ادارات در تشویق روستائیان جهت تحت پوشش قرار گرفتن بیمه، بالا بودن حداقل سابقه بیمه نسبت به تامین اجتماعی، مشکل اختیاری بودن بیمه و نیاز به الزام تمدید وام گیرندگان توسط بانک ها و اداره تعاون را از دیگر معضلات و مشکلات صندوق بیمه روستاییان و عشایر برشمرد.

محمودی تاکید کرد: با توجه به نیاز اصلی مردم که در زمان حال احساس می شود و نیاز درمانی نیز مهم است، صندوق بیمه روستاییان کشاورزان و عشایر در کنار برقراری بیمه بازنشستگی موضوع درمان هم برقرار کند.

جامعه چهارمحال و بختیاری کشاورزان شورای عالی استان ها آسیب شناسی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر