کد خبر: 932447 A

در راستای فرهنگ سازی اهدا جسم، پیکر مرحوم داوود معصومی جعفری به دانشگاه علوم پزشکی البرر اهدا شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پیکر مرحوم داوود معصومی جعفری، طبق وصیت و در راستای فرهنگ سازی اهدا جسم برای پیشرفت علم و توان طبابت پزشکان به دانشگاه علوم پزشکی البرز، اهدا شد.

این اقدام بعد از فوت این مرحوم با نظارت علوم پزشکی البرز صورت گرفت.

با توجه به معمول نبودن اهدا جسم و کمبود جسد برای تشریح دانشجویان و پژوهشگران علوم پزشکی، پیکر مرحوم داوود معصومی جعفری تا دو سال برای تحقیق پزشکان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی البرز قرار خواهد گرفت.

 

 

دانشگاه علوم پزشکی البرز اهدا جسم مرحوم داوود معصومی جهرمی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر