کد خبر: 932112 A

سخنگوی باشگاه ذوب آهن خبر داد:

سخنگوی باشگاه ذوب آهن اصفهان از تغییر در هیات مدیره این باشگاه خبر داد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، احمد جمشیدی اظهار داشت: در جلسه با مدیرعامل شرکت و باشگاه ذوب آهن اصغر برشان مدیراجرایی خانه کارگر اصفهان تودیع و محمد رضا کاظمی معارفه شدند.

وی ادامه داد: مراسم تودیع اصغر برشان عضو شوراى اسلامى شهر اصفهان و مدیر اجرایى خانه کارگر استان اصفهان که چند سالى به عنوان یکى از اعضاء هیات مدیره باشگاه ذوب آهن نیز فعالیت کرده و منشاء خدمات بسیارى بودند انجام پذیرفت و توسط آقاى مهندس یزدى زاده از ایشان و زحماتى که در این مدت متحمل شدند تقدیر بعمل آمد.

سخنگوى باشگاه فرهنگى ورزشى ذوب آهن اصفهان افزود: در این مراسم برشان که به علت مشغله کارى از عضویت در هیات مدیره باشگاه ذوب آهن جدا شد، اعلام کردند که با وجود جدا شدن از عضویت در هیات مدیره باشگاه، همچنان جهت تعامل و انجام خدمت به باشگاه فرهنگى ورزشى ذوب آهن اصفهان آماده خدمت رسانى و کمک مى باشند.

وی تصریح کرد: رضا محمد کاظمى مدرس دانشگاه و داراى سوابق والا در امر ورزش به عنوان عضو جدید هیات مدیره باشگاه ذوب آهن منصوب و مراسم معارفه وی برگزار شد.

 

 

 

باشگاه ذوب آهن خانه کارگر اصفهان باشگاه ذوب آهن اصفهان دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر