کد خبر: 931702 A

رأی شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری ۲ خرم آباد

رأی شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری ۲ خرم آباد در خصوص اخذ رشوه از سوی یکی از کارکنان شرکت آب منطقه‌ای لرستان صادر شد.

به گزارش ایلنا، رأی شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری ۲ خرم آباد در خصوص اخذ رشوه از سوی یکی از کارکنان شرکت آب منطقه‌ای لرستان صادر و در شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تایید شده است.

رای دادگاه به این شرح است:

راجع به اتهامات متهمین: 1 ـ حسن محمودی فرزند صحبتعلی کارمند شرکت آب منطقه ای لرستان، 2 ـ عبداله فولادوند فرزند صحبت اله، 3 ـ داریوش مسلمی فرزند عبدالعلی، 4 ـ علی شمس فرزند حسنعلی، 5 ـ رضا حیدری هابیل فرزند یوسف، 6 ـ فرخ عفتی فرزند آیت اله، 7 ـ غلامرضا رضایی نیا فرزند عبدالرحیم، 8 ـ یونس گرمه فرزند رمضان، 9 ـ محمدتقی م میرزاییان فرزند آقاجان، 10 ـ حمیدرضا صداقت فرزند رحیم، ردیف اول دایر بر اخذ رشوه و ردیف های دوم تا دهم دایر بر پرداخت رشوه به ردیف اول ، براساس گزارش اداره کل اطلاعات استان لرستان و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی انقلاب خرم آباد، دادگاه در حوزه دلایل وضعی، موضوعی ، اثباتی و کیفری و با توجه به ظهور علم قضایی متعارف ناشی از مستندات بین و امارات قضایی، بزه انتسابی به متهمین را محرز دانسته و مستندا به مواد قانون تشدید مجازات مرتکبیت ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده ، حکم بر محکومیت ردیف اول علاوه بر پرداخت چهارصد و نود و چهار میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت ، انفصال موقت از مشاغل دولتی به مدت 3 سال ، تحمل 5 سال حبس تعزیری درجه چهار با احتساب ایام بازداشت قبلی و تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری در خفاء و متهم های ردیف دوم تا ششم ، هشتم و دهم نیز علاوه بر ضبط کلیه مبالغ پرداختی به نفع دولت هر کدام به تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری و درخصوص آقایان محمدتقی م میرزاییان و غلامرضا رضایی نیا(ردیف های هفتم و نهم) با توجه به پیشنهاد قاضی اجرای احکام مبنی بر تبدیل مجازات که هر کدام به لحاظ پرداخت رشوه به 74 ضربه شلاق محکوم شده اند، با عنایت به وضعیت نامبردگان (کهولت سن) و با استناد به ماده 77 قانون مجازات اسلامی شلاق هر کدام را به بیست میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت تبدیل می‌کند.

رأی صادره حضوری و قطعی است.)

تعزیرات حبس دولت قانون مجازات اسلامی منطقه ای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر