نشست نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با حضور حاتم شاکرمی معاون روابط کار وزارت تعاون و عید علی کریمی دبیر اجرایی خانه کارگر در اداره کار قزوین برگزار شد.

کد خبر: 930355