کد خبر: 929676 A

کاظمی مطرح کرد:

مدیر صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، عشایر و کشاورزان خراسان رضوی گفت: پنج هزار بازنشسته پیش از موعد با حداقل ۵۵ سال سن در مناطق روستایی‌استان خراسان‌رضوی تحت پوشش خدمات صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، عشایر و کشاورزان قرار گرفته‌اند.

به گزارش ایلنا از مشهد، محمود کاظمی در نشست دهیاران شهرستان گناباد افزود: پوشش کامل بیمه برای روستاییان و عشایر مهمترین رویکرد دولت و این صندوق است لذا از همه ظرفیت‌ها در این بخش استفاده می‌شود. 

وی مهمترین رویکرد امسال صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، عشایر و کشاورزان را در خراسان رضوی "ایجاد سهولت در پوشش افراد متقاضی دارای شرایط و گسترس گروههای هدف جدید برای توسعه فراگیر بیمه در این بخش اعلام و بیان کرد: ایجاد بستر مناسب برای جذب ۱۰۰ درصدی این گروه‌ها در اولویت قرار دارد. 

مدیر صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، عشایر و کشاورزان خراسان رضوی ادامه داد: سقف سنی برای برخورداری از مزایای بیمه بازنشستگی با هدف افزایش پوشش جامعه هدف برداشته شده است.

وی گفت: پنج هزار بازنشسته پیش از موعد با حداقل ۵۵ سال سن در مناطق روستایی استان خراسان رضوی زیر پوشش خدمات صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، عشایر و کشاورزان قرار گرفته‌اند. 

کاظمی اجرای "قانون حمایت از خانواده" بعد از فوت سرپرست خانوار را موجب بار مالی زیاد بر صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، عشایر و کشاورزان ذکر و بیان کرد: با این وجود اجرای قانون مورد اشاره بخاطر تاثیری که در بهبود وضعیت مالی خانوارها داشت بطور کامل انجام شد تا این خانواده ها از دریافت مستمری برخوردار شوند. 

وی همچنین ترویج فرهنگ بیمه را در مناطق روستایی و عشایری بسیار مهم توصیف و بیان کرد: خواستار بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت دهیاران، شوراهای اسلامی، مسوولان ذیربط و همچنین رسانه‌ها برای اطلاع‌رسانی در این زمینه با هدف افزایش سطح آگاهی مردم در این مناطق نسبت به مزایای بیمه و استفاده از خدمات آن هستیم. 

استان خراسان رضوی پوشش خراسان رضوی مشهد کشاورزان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر