کد خبر: 921081 A

یک مقام مسئول خبرداد:

رئیس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی گفت: کشت یونجه در ۱۰۰ هکتار از اراضی دیم کم ‌بازده این استان انجام شد.

به گزارش ایلنا، قربانعلی فتحی گفت: کشت یونجه سال ۹۸-۹۹ در ۱۰۰ هکتار از اراضی دیم کم‌بازده استان انجام شد.

فتحی افزود: هزار و ۵۰۰ کیلوگرم علوفه خشک قابل درو و  ۳۰۰ کیلوگرم علوفه قابل چرا در ۲ مرحله از هر هکتار این اراضی برداشت می‌شود.

وی گفت: تولید این میزان علوفه، نقش مهمی در ظرفیت سازی و کاهش فشار دام بر عرصه‌های مرتعی و رفع کمبود علوفه به خصوص در بخش مراتع روستایی به همراه دارد.

رئیس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی، ارزش ریالی کشت یونجه در هر هکتار از اراضی دیم کم‌بازده این استان را ۳۸ میلیون ریال عنوان کرد و افزود: کشت دیم در این اراضی از نظر اقتصادی سهم بسزایی در افزایش درآمد خانوار روستایی و جوامع محلی به همراه دارد.

فتحی گفت: کشت یونجه در اراضی دیم کم‌بازده در راستای جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ آب در دیم‌زارهای کم بازده استان و با هدف افزایش تولید علوفه و حفظ آب و خاک انجام شده‌ است.

وی افزود: گیاه یونجه به عنوان ملکه گیاهان علوفه‌ای، قابلیت تولید محصول بالایی را در دامنه وسیعی از نظر خاک و شرایط اقلیمی دارد.

رئیس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی گفت: کشت یونجه در دیم‌زارهای کم‌بازده استان علاوه بر تولید علوفه، نقش مهمی در تثبیت نیتروژن هوا در خاک و حاصلخیری مراتع به همراه دارد.

استان مرکزی با ۲۹ هزار و ۵۳۰ کیلومتر مربع وسعت، حدود یک و ۸۲ صدم درصد از مساحت کشور را به خود اختصاص داده است که ۷۰ درصد آن را عرصه های منابع طبیعی تشکیل می دهد.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی خاک خانوار روستایی منابع طبیعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر