کد خبر: 916907 A

استاندار البرز تاکید کرد:

استاندار البرز با تاکید بر اتمام طرح ها و پروژه های نیمه تمام تا پایان سال ۹۹، عنوان کرد: این پروژه ها از اهمیت بالایی برخوردار هستند و مطالبه اصلی مردم محسوب می شوند؛ از این رو باید تا پایان دولت درصدد بهره برداری از آنها و درصدد تخصیص اعتبارات ملی برای اتمام آنها باشیم.

به گزارش ایلنا، عزیزاله شهبازی در اولین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در سال 99 که به صورت ویدئو کنفرانس و با حضور معصومه ابتکار، معاون امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری برگزار شد، اظهار داشت: مهمترین دستور کار این نشست، رونمایی از سند ارتقا وضعیت زنان و خانواده استان بود که با حضور دکتر ابتکار معاون محترم رییس جمهور، مورد تصویب و تاکید قرار گرفت.

شهبازی گفت: راه کارهای اجرایی این سند ملی در کمیته های فرعی استان مورد بررسی قرار می گیرد و با عنایت ویژه و پیگیری معاون بانوان و خانواده ریاست جمهوری به این بحث بخصوص در حوزه خانواده و بانوان البرز، این سند ریل گذاری تلقی شده و در شورای کمیسیون اجتماعی استان توسط مجریان و اساتید دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار البرز با تاکید بر ضرورت تحقق عدالت جنسیتی، اضافه کرد: البرز ایران کوچک است و با رنگین کمانی از اقوام و همچنین تهدید آسیب های اجتماعی وجود دارد که براین اساس بافت های ناکارآمد استان شناسایی شد و این سند می تواند در راستای ایجاد خانواده ای شاداب و چابک نقش آفرینی کند. 

وی با اشاره به مشکلات مربوط به محدودیت اعتبار و بودجه، گفت: صرفه جویی و اجرای دقیق مقررات قانون بودجه 99 از جمله موارد مورد تاکید است و مقرر شد که تامین نیازهای دستگاه ها از طریق فروش اموال غیرمنقول در دستور کار صورت گیرد.

شهبازی با تاکید بر اتمام طرح ها و پروژه های نیمه تمام تا پایان سال ۹۹، عنوان کرد: این پروژه ها از اهمیت بالایی برخوردار هستند و مطالبه اصلی مردم محسوب می شوند از این رو باید تا پایان دولت درصدد گرهگشایی و بهره برداری از آنها به دقت احصا شوند و به جد درصدد تخصیص اعتبارات ملی برای اتمام آنها باشیم.

وی افزود: با توجه به محدودیت های اعتباری از وزرای محترم درخواست می کنیم که دستگاه های اجرایی تابعه خود را در استان مورد توجه ویژه ای قرار دهند.

استاندار البرز پروژه های البرز معصومه ابتکار در البرز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر