کد خبر: 910932 A

یک مقام مسئول خبرداد:

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان گفت: 114 کیلومتر شبکه فرسوده برق در کردستان بازسازی و اصلاح شد.

به گزارش ایلنا، هیوا لهونیان گفت: در طول ۲ سال گذشته ۴۱۱ کیلومتر شبکه فشار متوسط و ضعیف فرسوده برق در این استان اصلاح و بازسازی شده است.

لهونیان افزود: در ۲ سال گذشته ۶۸۷ دستگاه پست توزیع هوایی و زمینی در کردستان بازسازی و در مجموع ۳۱۰ میلیارد ریال برای اصلاح شبکه‌های فرسوده هزینه شده است.

وی گفت: اصلاح و بازسازی ۴۹ کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی و زمینی و ۱۶۵ کیلومتر شبکه فشار ضعیف، از جمله اقدامات انجام شده توسط این شرکت در سال ۹۸ بود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان به ۱۹۳ میلیارد ریال هزینه برای اصلاح شبکه فرسوده در سال گذشته اشاره کرد و افزود: پارسال ۴۷۸ دستگاه پست توزیع هوایی و زمینی اصلاح شد که نسبت به سال پیش از آن ۱۲۸ درصد رشد داشت.

لهونیان با بیان اینکه در سال ۹۷ هم ۲۰۹ دستگاه پست توزیع زمینی و هوایی اصلاح شد، تاکید کرد: در این مدت ۱۴۸ کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی و زمینی و ۴۹ کیلومتر شبکه فشار ضعیف اصلاح و بازسازی شد.

وی با بیان اینکه اصلاح شبکه توزیع با هدف جلوگیری از خاموشی و ممانعت از سرقت سیم انجام می‌شود، یادآور شد: سال ۹۷ در مجموع ۱۱۷ میلیارد ریال برای اصلاح شبکه‌های فرسوده برق استان هزینه شد.

برق رشد سرقت کیلومتر شبکه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر