کد خبر: 900616 A

از سوی شهرداری بیرجند صورت گرفت؛

رئیس اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری بیرجند گفت: طرح تشدید برخورد با عوامل غیر مجاز تفکیک پسماند و خودروهای غیرمجاز جمع آوری ضایعات در بیرجند آغاز شد.

به گزارش ایلنا، موسی میرزایی گفت: با عنایت به تشدید برخورد با جمع آوری، خرید و فروش و نگهداری ضایعات مصوبه کارگروه استانی مقابله با کرونا، شهرداری مکان هایی که فعالیت آنها تهدید علیه بهداشت عمومی و تخریب محیط زیست محسوب می شود را با حکم قضایی پلمپ می کند.

میرزایی افزود: واحدهای گشت شهرداری به صورت شبانه روزی در  شهر برای شناسایی و جمع آوری زباله گردها و کارگاه‌های غیر مجاز فعالیت می‌کنند و مردم هم می‌توانند اطلاعات خود را در راستای شناسایی محل‌ها ضایعات به سامانه 137 اطلاع دهند.

وی گفت: افراد متقاضی در صورت تایید اداره محیط زیست و بهداشت باید برای اخذ مجوز فعالیت به شهرداری مراجعه کنند.

خرید و فروش شبانه روزی شهرداری محیط زیست تخلفات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر