کد خبر: 889013 A

ایلنا از ایلام گزارش می دهد:

ساخت و سازهای غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی مدتی است از سوی برخی افراد سودجو اتفاق می‌افتد و جالب اینکه از خدمات رفاهی نظیر آب و برق و... هم بهره مند می شوند. ویلاسازی های غیرمجاز در جاده"ماربره" ایلام یکی از نقاطی است که مثل قارچ در زمین های کشاورزی این منطقه سبز می شوند و گویا قانون و گشت‌های حفاظتی هم در جلوگیری از این بی قانونی کاربردی ندارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، چند سالی است به بهانه کاشت درخت‌های ثمرده، زمین‌های کشاورزی در استان ایلام محصور می‌شوند و در آن خانه‌های مجلل احداث می‌شوند که تا روزهای گذشته خبری از آنها نبود؛ این در حالی است که گشت‌های حفاظتی از زمین‌های زراعی در استان‌های فعال شده و تعدادی نیرو به منظور همین کار استخدام شده اند و ماشین و تجهیزات کافی هم در اختیار دارند و معلوم نیست با وجود این گشت‌های متعدد، اینگونه ساخت و سازهای غیرمجاز چگونه بوجود می‌آید؟

یکی از مواردی که این روزها بسیار به چشم می‌آید ساخت و سازهای غیرمجاز در جاده ماربره ایلام است که با وجود صراحت قانونی مبنی بر قلع و قم حین ساخت غیرمجاز همچنان استوار ، چشم نوازی می‌کند.

در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ اراضی کشاورزی و باغات آمده است: مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورتجلسه رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده کنند.

از طرفی در ماده ۱۰ نیز به صراحت در خصوص توقف عملیات اجرایی توسط مامورین جهاد کشاورزی تاکید شده است.

ماده ۱۰ – هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌شود، چنانچه به‌طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره(۱)‌ماده(۱)‌این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلف‌اند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام کنند.

این در حالی است که بخش قابل توجهی از ویلاها، امکانات و زیر ساخت های رفاهی از جمله آب و برق و ... را هم دارند در حالیکه قانونگذار در ماده ۸ قانون حفظ کاربری اراضی و باغی می‌گوید: صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیربنایی مانند آب،‌ برق، گاز و تلفن از سوی دستگاه‌های ذیربط در اراضی زراعی و باغ‌ها موضوع ماده(۱) این قانون توسط وزارتخانه‌های‌جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، استانداری‌ها، شهرداری‌ها و سایر مراجع ذیربط صرفاً پس از تأیید کمیسیون موضوع تبصره(۱) ماده(۱) این قانون مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز خواهد بود. متخلف از این ماده برابر مقررات ماده(۳) این قانون مجازات خواهد شد.

در همین سید تراب میری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام به خبرنگار ایلنا می‌گوید: برای این ساخت و سازهای غیرمجاز جاده ماربره پرونده تشکیل شده است و در محاکم قضایی تحت رسیدگی است و بزودی احکام آنها صادر می شود.

میری افزود: زمین‌های یاد شده کشاورزی هستند و آن دسته از ساخت و سازها که بصورت غیرمجاز تغییر کاربری داده شده‌اند در دستگاه قضایی و با شکایت جهاد کشاورزی به پرونده آنها رسیدگی می‌شود و تعدادی از آنها که مجوز ساخت صرفا اتاقک نگهبانی برای باغات را دارند مشکلی ندارند اما ساخت ساختمان و ویلا به هیچ وجه مجاز نیست. 

وی در مورد فنس کشی‌های صورت گرفته توسط باغداران هم گفت: افرادی که تا ۵ هزار متر زمین داشته باشند به شرط فنس کشی غیر ممتد و به شرطی که فنس کشی با سیمان مهار نشوند و صرفا با لوله‌هایی که در زمین قرار می‌گیرد می‌توانند مجوز فنس کشی غیر ممتد بگیرند و با درخواست متقاضی و پس از تایید کمیسیون در جهاد کشاورزی مجوز ۲۰ متر اتاقک نگهبانی هم به باغدار اعطاء می‌شود. 

میری در خصوص نوع زمین های استان ایلام نیز افزود: عمده زمین‌های استان ایلام بخاطر شیب‌دار بودن، بیشتر مستعد باغ هستند.

خسروی زاد دادستان مرکز استان ایلام هم در این باره به ایلنا گفت: در راستای حفاظت از اراضی کشاورزی و ملی  و اعاده وضع به حال سابق در آیندهای نزدیک افرادی که بدون مجوز اقدام به ساخت و ساز و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی کرده باشند همان سرنوشت تنگ حمام در انتظار آنان خواهد بود.

حدود یک ماه پیش در راستای رفع تصرف و اعاده وضع به حال سابق و قلع بنا و مستحدثات غیر مجاز بیش از ۶۰ هکتار اراضی کشاورزی و منابع طبیعی با دستور خسروی زاد دادستان مرکز استان که شخصا در محل نیز حضور داشت و همکاری نیروی انتظامی و جهاد کشاورزی بخش‌عمده‌ای از ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه تنگ حمام ایلام تخریب شدند.

جاده زمین کشاورزی ایلام استان ایلام
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر