کد خبر: 888440 A

مدیر سلامت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی خراسان‌شمالی:

مدیر سلامت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی خراسان‌شمالی با توجه به اهمیت بهداشتی و لزوم رعایت شرایط مرتبط با دفن اجساد مشکوک و مبتلا به ویروس کرونا گفت: کارشناسان بهداشت محیط و حرفه ای بر نحوه دفن بهداشتی اجساد مشکوک و مبتلا به کرونا نظارت کامل دارند.

به گزارش ایلنا، نوروزیان اظهار داشت: کارشناسان بهداشت محیط و حرفهای شاغل در بیمارستانها و مراکز بهداشت شهرستانهای استان، از مرحله تحویل جسد از بیمارستانها تا مرحله دفن بهداشتی و نهایی اجساد در سطح شهرها و تمامی روستاهای استان بر روند امور نظارت کامل را دارند.

وی از مردم و خوانوادههای متوفی خواست تا در تمام مراحل تحویل جسد تا دفن اموات، همکاری لازم را با کارشناسان بهداشتی مراکز بهداشت شهرستان ها داشته باشند.

نوروزیان با بیان اینکه اجساد بیماران مشکوک و یا مبتلا به کرونا در همه شهرستانها یا روستاهای استان با رعایت مسائل بهداشتی و با حضور کارشناسان بهداشت محیط امکان پذیر است، خاطرنشان کرد: اجساد در شهرستانها با هماهنگی شهرداری و در روستاها با هماهنگی دهیاران دفن میشود.

وی یادآور شد: تدفین اجساد مشکوک و یا مبتلا به ویروس کرونا در معصوم‌زاده بجنورد ممنوع و محل مخصوصی در گورستان پارک جاوید به این امر اختصاص یافته است.

خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی سلامت گورستان ویروس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر