کد خبر: 888020 A

فرمانده یگان حفاظت راه و شهرسازی دامغان خبر داد:

فرمانده یگان حفاظت اداره راه و شهرسازی دامغان از قطع دست سودجویان به ۱۲ هزار متر مربع از اراضی دولتی در این شهرستان خبر داد و گفت: ارزش ریالی این میزان تصرف اراضی دولتی از سوی سودجویان در دامغان رقمی معادل ۴۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

به گزارش ایلنا، صادق منسوبی افزود: اراضی دولتی تصرف شده از سوی سودجویان شامل دیوار کشی، ساخت سوله، حفر چاه غیر مجاز و نخاله بوده است. 

وی تصریح کرد: همچنین در طی سال گذشته با تلاش و پیگیری یگان حفاظت اداره راه و شهرسازی و با همراهی و اخذ مجوز از مقامات قضایی ۶ هکتار از اراضی دولتی در دامغان به ارزش ۲ میلیارد ریال که از سوی سودجویان و متصرفان تصرف شده بود رفع تصرف و خلع ید شد. 

وی گفت: یکی از وظایف یگان حفاظت اداره راه و شهرسازی به عنوان ضابط قضایی پیگیری و شناسایی اراضی دولتی و رفع تصرف از دست متصرفان و متخلفان است که سال گذشته در این راستا ۳ فقره پرونده تشکیل و تحویل مقامات قضایی در شهرستان دامغان  و آرای لازم برای رفع تصرف و خلع ید صادر شد.

خلع ید اراضی دولتی یگان حفاظت راه و شهرسازی دامغان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر