کد خبر: 887484 A

همزمان با هفته درختکاری؛

هفته گذشته و در ایام هفته درختکاری 60 اصله درخت 3 ساله در روستای زرگرآباد دامغان بر اثر اختلاف ملکی بین شورای اسلامی روستا و هیات امنا مسجد قطع شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا،در  شرایطی که همگان بر حفظ و نگهداری منابع طبیعی تاکید داشته و در حالی که ایران بخصوص در استان‌های کویری از جمله در سمنان با بحران کم آبی و خشکسالی  روبرو است عده‌ای در  هفته درختکاری در روستای زرگرآباد دامغان ازتوابع سمنان  اقدام به قطع برخی درختان این روستا به دلیل اختلافات محلی کرد‌ه‌اند.

 بر اساس اطلاعات واصله و مراجعه خبرنگار ایلنا در محل روستای زرگر آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان دامغان مشاهده شد 60 اصله درخت 3 ساله کاج، زبان گنجشک و زیتون قطع و غیر قابل استفاده شد ؛ اختلافات ملکی بین هیات امنای روستا و شورای اسلامی از آغاز کاشت درختان شروع و نهایتا منجر به چنین وضعی شد.

بر اساس شکایت مطرح شده توسط هیئت امنای مسجد زرگر آباد علیه شورای اسلامی روستا مبنی بر تصرف عدوانی زمین منظور، دادگاه منطقه با توجه به نظر کارشناس و اوراق پرونده، بزه تصرف عدوانی متشاکیان را به دلیل عدم سوء نیت و کاشت درخت جهت ایجاد فضای سبز و استفاده عموم رد کرده  و نهایتا مالکیت زمین موصوف را متعلق به مسجد روستا  ذکر می کند اما در مورد بقا یا عدم بقای درختان، اختیار را به هیئت امنای مسجد زرگرآباد واگذار کرد.

در پایان از هیئت امنا مسجد زرگر آباد انتظار می رفت با توجه به اینکه در هفته درختکاری قرار داشتیم و دادگاه مربوطه بقا یا عدم بقای درختان را به هئیت امنا واگذار کرده بود در صورت امکان درختان قطع نمی شد و یا اینکه به جهت تملیک زمین مورد اشاره ، درختان از ریشه درآورده می شد و در مکان دیگری غرس می شد .

قطع درختان خشکسالی در ایران سازمان حفاظت محیط زیست کشور زرگر آباد دامغان هفته درخت کاری شورای اسلامی زرگر آباد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر