کد خبر: 858326 A

فلاح نژاد خبر داد:

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده های قضایی ناشی از حوادث کار، طرح قضازدایی پرونده های حوادث ناشی از کار در استان البرز اجرایی می شود.

به گزارش ایلنا، حسین فلاح نژاد در نشست تخصصی در خصوص طرح قضا زدایی پرونده های حوادث ناشی از کار با حضور جواد یاوری معاون پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب کرج  در اداره کل تعاون کار استان از اجرای طرح قضا زدایی در پرونده‌های حوادث ناشی از کار در البرز جهت تسریع در رسیدگی به پرونده های قضایی در این خصوص خبر داد.

مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز در این نشست تخصصی با تشریح اقدامات اداره کل در رسیدگی به حوادث ناشی از کار و اهمیت صیانت از نیروی کار بعنوان یکی از مسئولیت‌های مهم وزارت کار گفت: صیانت از نیروی انسانی و کاهش حوادث ناشی از کار از جمله اهداف این اداره کل و وزارت متبوع است و در این راستا همکاری نزدیک بین بازرسان کار، کارگران و کارفرمایان در اجرای قوانین کار و اعمال و نظارت آن در کارگاه ها منجر به کاهش مشکلات، پیشگیری از حوادث ناشی از کار ،‌ ارتقا سطح ایمنی و سلامت نیروی کار می شود.

وی ادامه داد: طرح قضا زدایی پرونده های حوادث ناشی از کار با مشارکت اداره کل دادگستری، اتاق صنعت، معدن و بازرگانی و شرکت‌های بیمه گذار و اداره کل تعاون کار استان در جهت تسهیل کار کارگران، کارفرمایان با هدف کوتاه کردن فرآیند دادرسی ها در جهت حمایت از کارفرمایان و حادثه دیدگان ناشی از کار است تا درگیر مراحل قضایی نشوند و زودتر بتوانند به حق و حقوق قانونی خود ونتیجه لازم دست یابند.

فلاح نژاد در ارتباط با نحوه اجرای این طرح افزود:‌ در این طرح با هماهنگی انجام شده با نهادهای مرتبط ،کارگران حادثه دیده ناشی از کار با یک بار مراجعه به دبیرخانه طرح قضا زدایی در اتاق بازرگانی استان البرز  نسبت به پیگیری حقوق خود از جمله اخذ غرامت برابر نظریه پزشکی قانونی از طریق بیمه های مسئولیت مدنی اقدام نموده و کلیه امور با ترک تشریفات وبدون رعایت مقررات قضایی صورت می پذیرد .

وی با اشاره به وظایف اداره کل تعاون کار در این طرح ادامه داد: بازرسان کار اداره  کل تعاون، کاروفاه اجتماعی در هنگام وقوع حادثه کار ،علل وقوع حادثه و شمول قانون کاردر رابطه کارگر و کارفرما و میزان قصور وتقصیر کارگر و کارفرما در حادثه ناشی از کار را بررسی وتحقیق وگزارش نموده و مستندات وگزارشات به دبیرخانه قضا زدایی در اتاق بازرگانی ارسال ومراحل رسیدگی برای فرد حادثه دیده اجرا می گردد.

در ادامه جواد یاوری معاون پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب کرج  نیز با تاکید بر اینکه  اجرای این طرح باعث کاهش حجم پرونده ها و پیشگیری از تراکم‌ کاری در  محاکم قضایی استان می گردد گفت: طرح قضازدائی از پرونده های حوادث ناشی از کار طبق "ماده ٨٢  قانون آئین دادرسی کیفری" وبا تاکید بر حفظ شان کارفرما و کارگر انجام می پذیرد و در این راستا  با شرکت های بیمه نیز مذاکره و هماهنگی لازم صورت گرفته است تا بر اساس نامه دبیرخانه قضا زدایی در اتاق بازرگانی  نسبت به پرداخت دیه اقدام‌ نمایند. 

یاوری در پایان تصریح کرد:‌ با عملیاتی شدن اجرای طرح قضازدایی در اتاق بازرگانی البرز از این پس کارگران و کارفرمایان برای رسیدگی به حوادث ناشی از کار دیگر نیازی به مراجعه به مرجع قضائی ندارند و اینگونه موارد با هدف تکریم کارگران وکارفرمایان و با حفظ کلیه حقوق طرفین در کوتاه ترین زمان در اتاق بازرگانی البرز مورد رسیدگی وحصول نتیجه قرار می گیرد.

در این جلسه نمایندگانی از پزشکی قانونی، نیروی انتظامی، اتاق بازرگانی و رئیس شورای هماهنگی بیمه های استان و مدیر روابط کار و کارشناسان بازرسی کار اداره کل تعاون، کار استان نیز حضور داشتند و موارد و مسائل مرتبط در خصوص اجرای بهینه طرح مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

طرح قضازدایی مدیرکل کار تعاون و رفاه اجتماعی البرز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر