کد خبر: 854060 A

مدیر بهزیستی شهرستان کرج:

مدیر بهزیستی شهرستان کرج گفت : برنامه های دفتر پیشگیری از آسیب اجتماعی در دو معاونت پیشگیری از اعتیاد و معاونت اجتماعی اجرا می شود.

به گزارش ایلنا علیرضا فتاح پور  در جمع خبرنگاران گفت: طرح جامع آموزش مهارت های زندگی در تمام مقاطع تحصیلی و دانشگاه‌ها، محیط کار ، محله‌ها، پایگاه‌های سلامت اجتماعی، گروه همیار سلامت روان، عناوین برنامه‌هایی است که در راستای پیشگیری از آسیب اجتماعی اجرا می‌شود.

وی افزود : پیشگیری از آسیب های اجتماعی و ارتقای سطح سلامت روان در کودکان و بزرگسالان از طریق آموزش دوره‌های مهارت زندگی از اهداف کلی اجرای این طرح است .

فتاح پور گفت: اجرای طرح پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در دو معاونت پیشگیری از اعتیاد و معاونت اجتماعی اهداف اختصاصی از جمله تقویت اعتماد به نفس و هویت فردی و ملی ، افزایش توانمندی های شناختی ، افزایش سازگاری روانی و اجتماعی ، ارتقای توانایی مقابله سازگارانه با استرس ها و هیجانات منفی ، پیشگیری از سوء مصرف مواد در نوجوانان و جوانان از اهداف جزیی اجرای این طرح در کرج است.

این مدیر ادامه داد : پایگاه های سلامت یکی از مکان هایی است که طرح پیشگیری از آسیب های اجتماعی در آن اجرا می شود.

مدیر بهزیستی کرج افزود : پایگاه های سلامت تقویت اعتماد به نفس و هویت فردی و اجتماعی ، افزایش توانمندی های شناختی ، افزایش سازگاری روانی و اجتماعی، ارتقای توانایی مقابله سازگارانه با استرس ها و هیجانات منفی ، پیشگیری از سوء مصرف مواد در نوجوانان و جوانان از اهداف کلی اجرای این طرح در کرج است. 

وی افزود: افزایش توانمندی پایگاه ها از طریق آموزش های پیشگیرانه ، آموزش شهروندی در پایگاه ها ، آموزش تسهیل گری به گردانندگان پایگاه ها ، آموزش ظرفیت سازی و توانمندسازی پایگاه ها و نظارت بر نحوه عملکرد پایگاه ها از جمله وظایف دفتر پایگاه های سلامت است.

فتاح پور گفت :‌ گروه همیار سلامت روان که جزئی از این برنامه هستند نیز اهداف کلی از جمله تلاش برای ارتقای سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی از طریق تشکیل گروه ها و تشکل های محلی تحت عنوان گروه های همیار  ، است.

آسیب اجتماعی بهزیستی کرج
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر