کد خبر: 850012 A

در استان البرز؛

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز در تشریح عملکرد آموزشی آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای استان گفت: در خوشه‌های صنعت، خدمات، فرهنگ و هنر و کشاورزی، 24هزار و 102 نفر از آموزش‌های مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در این مدت بهره‌مند شده‌اند.

به گزارش ایلنا، تقی غیاثی تبار با عنوان اینکه 40هزار و 312 نفر از مردم استان البرز در 9 ماهه نخست سالجاری از آموزشهای مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بهره مند شدند، گفت: این آموزشها در راستای توانمندسازی اقشار مختلف استان، تربیت نیروی انسانی کارآمد و متخصص و رفع معضل بیکاری صورت گرفته که از این مقدار، 16هزار و 210 نفر در بخش دولتی و 24هزار و 102 نفر در بخش آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای تحت نظارت این اداره کل بوده است. 

وی تصریح کرد: آموزشهای بخش دولتی در مراکز ثابت به مقدار 8هزار و 103 نفر دوره، سیار شهری یکهزار و 259 نفر دوره، سکونتگاه غیر رسمی 516 نفر دوره ، روستا 613 نفر دوره، پادگان 905 نفر دوره، زندان یکهزار و 365 نفر دوره، عشایر 33 نفر دوره، صنایع – ضمن کار یکهزار و 456 نفر دوره، صنایع – اصناف 59 نفر دوره، صنایع – جوار کارگاهی 509 نفر دوره، مراکز درمانی تحت پوشش بهزیستی 337 نفر دوره، مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی 427 نفر دوره و مهارت آموزی در محیط کار واقعی 628 نفر دوره اجرا شده است. 

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز در تشریح عملکرد آموزشی آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای استان  افزود: در خوشه‌های صنعت، خدمات، فرهنگ و هنر و کشاورزی، 24هزار و 102 نفر از آموزش‌های مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در این مدت بهره‌مند شده‌اند.

مرکز فنی و حرفه ای البرز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر