کد خبر: 849398 A

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز از اجرای آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان خبر داد.

به گزارش ایلنا، حسین فلاح نژاد در‌باره تصویب این آئین نامه گفت:  با هدف تعیین نحوه‌ی پذیرش، نظارت بر عملکرد و رسیدگی به تخلفات مشاوران و خدمات‌دهندگان حفاظت فنی و ایمنی این آئین نامه در اجرای ماده 89 قانون کار در جلسه مورخ 22 مهر ماه 1398 شورای عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ 25 آذر 98 در روزنامه رسمی کشور منتشر گردید و در استانها اجرایی می شود.

وی با اعلام این مطلب که آیین نامه مذکور جهت اجرا و نظارت بر اجرای آن به واحد بازرسی کار اداره کل ابلاغ شده است افزود: این آیین نامه به منظور تعیین نحوه پذیرش، نظارت برعملکرد و رسیدگی به تخلفات مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی در اجرای ماده 89 قانون کار تدوین گردیده و برای همه شرکت های مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی در کارگاه‌های مشمول قانون کار لازم الاجرا است.

فلاح نژاد تصریح کرد: کارفرمایان متقاضی خدمات موضوع این آیین نامه باید تقاضای رسمی خود را در سامانه ثبت نمایند تا این تقاضا به کلیه شرکتهایی که رتبه و ظرفیت ارائه خدمات مزبور را دارند؛ اطلاع رسانی شود و کارفرما مکلف است آزمایشات فنی ادواری یا موردی امور حفاظت فنی را از طریق شرکتهای موضوع این آیین نامه انجام دهد.

سرپرست اداره کل استان البرز ادامه داد: مسئولیت نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل‌های فنی در خصوص موضوع این آیین نامه بر عهده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان محل ارائه خدمت است و تخلفات شرکتها و کارشناسان فنی باید به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تکمیل پرونده در کمیته ارزیابی و نظارت بر عملکرد و طرح و تصمیم گیری در کمیته انضباطی گزارش شوند.

این ‎آیین‎نامه در 6 فصل، 36 ماده و 16 تبصره در جلسه شورای عالی حفاظت فنی تدوین شد وبه تصویب وزیر تعاون ،کارورفاه اجتماعی رسید.

واجدین شرایط این آئین نامه می توانند جهت آگاهی کامل از بندهای این آئین نامه به سایت اداره کل تعاون ،کارورفاه اجتماعی استان البرز به آدرس اینترنتی alborz.mcls.gov.ir ، بخش آئین نامه های بازرسی کار مراجعه کنند.

 

استان البرز حفاظت و ایمنی کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر