کد خبر: 836751 A

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی مازندران:

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: آفت مگس میوه روی تامسون و نارنگی محلی استان مشاهده نشده است.

به گزارش ایلنا، عبدالرحمن زاغی مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه آفت مگس میوه مدیترانه‌ای تحت کنترل است، گفت: هیچ خسارت اقتصادی از سال ۸۵ تاکنون در باغ‌های استان نداشتیم.

عبدالرحمن زاغی افزود: این آفت روی تامسون و نارنگی محلی احساس نمی‌شود؛ تنها تعداد محدودی از آفت روی نارنگی پیش‌رس مشاهده شده بود.

وی گفت: با توجه به اقدامات انجام شده توسط باغداران و همچنین شرایط اقلیمی که رقم خورد، آفت مگس مدیترانه فروکش کرده است .

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه این آفت روی محصول تامسون استان نتوانسته خسارتی وارد کند، افزود: با کاهش دما خسارتی برای این آفت نمی‌توان متصور بود، ولی باغداران نباید باغ‌ها را به حال خود رها کنند.

زاغی با بیان اینکه باغداران میوه‌های رسیده را برداشت کرده تا آفت زده نشود، گفت: مهم‌ترین توصیه ما به باغداران نصب تله‌های فرمونی و جمع‌آوری میوه‌های ریخته و دفن آن است.

جهاد کشاورزی استان نارنگی مگس کاهش دما
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر