کد خبر: 834329 A

جهانگیر شاهمرادی:

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز یادآور شد: تاکنون چندین جلسه با موضوع نمایشگاه بین المللی برگزار شده است لذا ضرورت دارد با عملیاتی کردن این پروژه از تعلل و اتلاف وقت، خودداری و کار احداث نمایشگاه آغاز شود.

به گزارش‌خبرنگار ایلنا، شصت و نهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در محل اتاق بازرگانی البرز با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز و جمعی از مدیران و اعضاء بخش خصوصی استان، برگزار شد.

این جلسه با ارائه گزارش برنامه زمان بندی و آخرین وضعیت روند اجرای پروژه نمایشگاه بین المللی استان، پیرو مصوبه شصت و هشتمین جلسه شورای گفت و گو، دنبال شد و در نهایت با نظر جهانگیر شاهمرادی مصوب شد طراحی نمایشگاه بدون در نظر گرفتن زمین معدن، انجام شود و مقرر شد این بخش از قرارداد منعقد زمین نمایشگاه بین المللی البرز، کم یا الحاقیه آن اضافه شود.

شاهمرادی اظهار کرد: با معارض خصوصی که در بخشی از این قطعه، حق مالکیت دارد، می توان تعامل داشت که خدمات ارائه شده خود را در راستای رفع نیاز با مجموعه فعالیت های نمایشگاه، برنامه ریزی و ادامه دهد.

معاون استاندار البرز یادآور شد: تا کنون چندین جلسه با موضوع نمایشگاه بین المللی برگزار شده است لذا ضرورت دارد با عملیاتی کردن این پروژه از تعلل و اتلاف وقت، خودداری و کار احداث نمایشگاه آغاز شود.

شاهمرادی پیش از این و در آخرین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی بر سرعت دیوارکشی زمین این نمایشگاه، تاکید کرده بود.

در این جلسه همچنین بررسی پیشنهادات ارائه شده از سوی کمیسیون سرمایه گذاری (پول و بانک) و توسعه خدمات اتاق البرز در حوزه مسائل بانکی، تسهیلات و اعتبارات در این جلسه مطرح شد.

سومین دستور جلسه بررسی پیشنهادات در خصوص مشکلات اعضاء انجمن تخصصی صنایع همگن بتن آماده و قطعات بتنی استان مطرح شد.

مقرر بود در این جلسه استاندار البرز و معاون وزیر اقتصاد و دارایی نیز شرکت کنند که با توجه به جلسه ضروری استاندار در وزارت کشور، این حضور محقق نشد، اما بنا به گفته رئیس اتاق بازرگانی البرز، تصمیمات این جلسه که باحضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز، مصوب شد، مورد موافقت استاندار نیز قرار خواهد گرفت.

نمایشگاه بین المللی البرز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر