کد خبر: 821803 A

در مقایسه به سال آبی گذشته؛

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای گلستان گفت: بارش‌ها در سال آبی ۹۸-۹۷ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن ۶۸ درصد و در مقایسه با دوره دراز مدت نیز ۵۵ درصد بیشتر شده است.

به گزارش ایلنا،حسن فرازجو گفت: جریان رودخانه‌ها در سال آبی ۹۸-۹۷ نسبت به دوره شاخص، در رودخانه اصلی قره سو در محل ایستگاه آب سنجی سیاه آب حدود سه برابر بیشتر شده است.

وی افزود: جریان در رودخانه اصلی گرگانرود در محل ایستگاه آب سنجی قزاقلی نیز حدود ۹۰ درصد بیشتر شده است.

فرازجو گفت: ذخیره آبخوان کم عمق استان در شهریور امسال در مقایسه با شهریور گذشته ۳۵۴ میلیون متر مکعب بیشتر شده و در مقایسه با متوسط ۲۵ سال گذشته ۸۱ میلیون متر مکعب افزایش یافته است.

وی همچنین گفت: ذخیره آبخوان عمیق استان نیز در شهریورامسال در مقایسه با شهریور گذشته ۲۲ میلیون متر مکعب بیشتر شده و در مقایسه با متوسط ۱۵ سال گذشته، ۲۹ میلیون متر مکعب کاهش یافته است.

شاخص افزایش بارش مقایسه گلستان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر