کد خبر: 820880 A

صادقیان مطرح کرد:

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان گفت: تولید ناخالص داخلی استان اصفهان تا پایان سال 97 حدود 198 هزار میلیارد تومان بود.

به گزارش ایلنا از اصفهان، علیرضا صادقیان با اشاره به اینکه جمعیت دو میلیون نفری شهر اصفهان به سوی پیر شدن رفته است، گفت: میزان زاد و ولد در اصفهان کاهش داشته و از طرفی میزان امید به زندگی بیشتر می شود در نتیجه رشد جمعیت کم شده و پیش بینی می شود تا سال 1430 رشد جمعیت در شهر اصفهان به کمتر از یک درصد برسد.   

وی سن امید به زندگی در شهر اصفهان را 76 سال دانست و گفت: بیشترین جمعیت شهری اصفهان در منطقه هشت با 241 هزار ساکن و کمترین آن ها در منطقه 11 با 58 هزار و 700 نفر متمرکز شده است.

وی متوسط اعضای یک خانوار در شهر اصفهان را 3.2 نفر عنوان کرد و افزود: 620 هزار خانوار در شهر اصفهان سکونت دارند. درصد باسوادی جمعیت شهر به 93 درصد رسیده است. همچنین میانگین سنی شهروندان اصفهانی 33 سال است.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه 51 درصد از جمعیت حدود دو میلیونی اصفهانی ها را آقایان و 49 درصد را خانم ها شامل می شود، اظهار کرد: در برنامه سه ساله شهرداری تا سال 1400 و نیز برنامه 5 ساله 1405 روان سازی شهر و حمل و نقل مسافر به طور ویژه مدنظر است چراکه در حال حاضر در بین انوع وسایل حمل و نقلی مترو کمترین میزان استفاده را بین اصفهانی دارد به طوریکه 1.5 درصد مردم از این وسیله برای جابجایی کمک می گیرند.  

صادقیان، بیشترین نرخ سفر در اصفهان را با خودروی شخصی با درصد استفاده 50 درصدی شهروندان عنوان کرد و گفت: 4 درصد مردم از دوچرخه، 15 درصد از اتوبوس بی آر تی، 5 درصد از اتوبوس معمولی، 12.5 درصد از تاکسی و 14 درصد از موتورسیکلت برای مسافرت های درون شهری خود استفاده می کنند.

وی به بودجه چهار هزار و 100 میلیارد تومانی شهرداری اصفهان در سال 98 اشاره کرد و گفت: 30 درصد از این بودجه جاری و 70 درصد عمرانی است که تا کنون بیش از 54 درصد از آن محقق شده است و اگر با همین روند در نیمه دوم سال هم پیش برویم، همه بودجه امسال به مرحله تحقق درآمد خواهد رسید.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان به GDP (تولید ناخالص داخلی) استان اصفهان تا پایان سال 97 اشاره و رقم آن را حدود 198 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: سهم شهر اصفهان از این شاخص 40 درصد است که 10 درصد آن با بودجه چهار هزار و 100 میلیارد تومانی شهرداری اصفهان محقق می شود.

صادقیان به مقاصد هفت گانه شهرداری در تدوین و تحقق بودجه نیز اشاره کرد و ادامه داد: کاهش آلاینده های محیطی با تمرکز بر کاهش آلودگی هوا، بهینه سازی عبور و مرور شهری، بهره برداری بهینه از سرمایه ها، تاب آوری شهری و تاکید بر افزودن ایمنی در شهر، بازآفرینی بافت ناکارآمد شهر، سرزنده کردن فضای شهری و تحقق پذیری طرح های توسعه شهری هفت گانه های برنامه راهبردی شهرداری است.

وی افزود: با توجه به پیشروی جمعیت شهر به سوی سالمندی باید میزان امنیت در شهر و پیشگیری از حوادث رو به افزایش رود. در این زمینه ناوگان آتش نشانی و تعداد ایستگاه ها توسعه داشته است.

اولویت با اجرای خط دو مترو است

وی در مورد تعیین تکلیف ادامه خط یک متروی اصفهان افزود: ادامه خط یک متروی اصفهان متوقف نشده است و تداوم آن در برنامه های شهرداری قرار دارد اما با توجه به تعدد سفرها در شهر اصفهان و مسیر آن ها، اولویت مدیریت شهری احداث خط دوم مترو به جای تداوم خط اول است.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان در مورد حرکت شهرداری اصفهان به سمت تحقق درآمدهای پایدار نیز اظهار کرد: برخی مناطق شهر اصفهان در آینده از محل صدور پروانه ساختمانی نمی توانند درآمدهای خود را تامین کنند زیرا زمینی باقی نخواهد ماند تا ساخت و سازی هم صورت گیرد به همین سبب برای تحقق این درآمدها باید سازمان های شهرداری با اقدامات درآمدزا، پایداری درآمدها را محقق کنند.

وی ادامه داد: نمونه این اقدام از سوی سازمان مدیریت پسماند با تبدیل بخشی از زباله شهر به درآمد اتفاق می افتد. همچنین مجموعه اقدامات سازمان فاوای شهرداری برای هوشمند سازی شهر، تشکیل کارگروه درآمدهای پایدار در شهرداری و بازگشت سرمایه گذارانی که از شهر کوچ کرده بودند، بخشی از اقدامات ما برای رسیدن به درآمد پایدار است.

 

استان اصفهان اصفهان سرمایه تولید ناخالص داخلی برنامه ریزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر