کد خبر: 819379 A

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: در پی درخواست دختربچه بندرعباسی از رئیس قوه قضائیه برای حضور پدر در کنار خانواده، پدر این دختر از تخفیفات قانونی فراهم شد.

به گزارش ایلنا، علی صالحی گفت:  با دستور رئیس قوه قضائیه  پدر این کودک با انتقال از زندان میناب به  بندرعباس ، از تخفیفات قانونی زندان با کار برخوردار شد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: در دیدار مردمی رئیس قوه قضائیه در هرمزگان مونا دختربچه بندرعباسی با اعلام این که پدرش به دلیل زندانی بودن در شهر میناب از او دور است، از رئیسی خواست  که زمینه حضور پدرش در کنار وی و خانواده اش را فراهم سازد.

پدر خانواده قوه قضائیه دادگستری هرمزگان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر