کد خبر: 813483 A

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فردیس، گفت: 35 مورد از ساخت ساز های غیر مجاز واقع در حریم بخش مشکین دشت تخریب شد.

به گزارش ایلنا، علیرضا بدری با اشاره به تخریب ساخت و ساز غیر مجاز در شهرستان فردیس، گفت: در راستای حفظ و حراست از حقوق عامه و اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، این مدیریت با حضور دادستان محترم شهرستان فردیس و عوامل محترم نیروی انتظامی، 35 مورد از ساخت ساز های غیر مجاز واقع در حریم بخش مشکین دشت که بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374/03/31 و اصلاحیه آن مصوب 1385/08/01 مجلس شورای اسلامی اقدام به ایجاد مستحدثات غیر مجاز در سه منطقه مجزا کرده بودند ، در قالب تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور تخریب شد.

بدری عنوان کرد: احکام مذکور در عرصه ای به مساحت حدود پنج هکتار  شمامل 41 مورد دیوار کشی، 10 مورد استخر تفریحی، 14 مورد بنا ، و حدود 2300 متر مربع محوطه سازی اجرا شد و عرصه به وضع سابق اعاده شد.

همچنین در عرصه های فوق الذکر 8 عدد تیر برق برای انتقال برق غیر مجاز تخریب و یک حلقه چاه غیر مجاز رویت شد که با دستور دادستان محترم مسدود شد.

 

تخریب ساخت و ساز غیرمجاز جهاد کشاورزی شهرستان فردیس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر