کد خبر: 813433 A

صارمی خبر داد:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرج گفت: 52 مورد ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی کرج تخریب شد.

به گزارش ایلنا، اسماعیل صارمی در حاشیه اجرای حکم قلع و قمع ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی روستاهای ماهدشت و آتشگاه بیان کرد: تخریب این ساخت و سازهای غیر مجاز در راستای اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی با حکم قضایی صورت گرفته است.

وی افزود: اداره امور اراضی شهرستان کرج  در راستای صیانت از اراضی کشاورزی با تشکیل پرونده تخلف برای این ساخت و سازها در مراجع قضایی، نسبت به اخذ مجوز قلع و قمع اقدام کرده و طی سه روز متوالی 52 مورد ساخت و ساز با حضور نماینده دادستانی و عوامل انتظامی تخریب شد.

صارمی تصریح کرد: با تخریب این ساخت و سازها، در مجموع 7 هزار متر دیوارکشی، 65 مورد بنا و 70 مترمربع استخر تخریب و بیش از 6/14 هکتار از زمین های کشاورزی به حالت اولیه بازگردانده شد.

مدیر جهاد کشاورزی کرج در پایان با ذکر این مطلب که ما باید اراضی کشاورزی را به عنوان یک امانت در راستای تولید در بخش کشاورزی حفظ و حراست کنیم از همه افرادی که قصد تغییر کاربری بر روی اراضی کشاورزی و باغات را دارند درخواست کرد که ابتدا به ساکن از جهاد کشاورزی استعلام کرده تا در آینده دچار مشکل نشوند.

اراضی کشاورزی ساخت و ساز غیر مجاز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر