کد خبر: 812633 A

چمنیان:

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت:قاطبه روندها و رویه های سیاستگذاری در ایران، از یک ضعف جدی در رویکردهای علمی و پژوهشی رنج می برد. شاهد این مدعا را در تفاوت معنادارِ شاخص های اقتصادی کشورمان با دیگر کشورهای پیشرفته دنیا، شاهد هستیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، محمدعلی چمنیان در دومین جلسه کمیسیون سرمایه‌گذاری و بازار پول اتاق مشهد اظهار کرد: اغلب اقتصاددانان ایرانی نیز به این مسئله اذعان دارند که اشتغالزایی در کشور ما وضعیت چندان مطلوبی ندارد و اگر چه سرمایه گذاری در هر یک از بخش های اقتصادی اعم از ساختمان، گردشگری، خدمات و تجارت، آمارهای اشتغالی خوبی را فراهم کرده اما بهره‌وری لازم را ایجاد نمی کنند. در واقع کشورهایی در حوزه اقتصاد شاهد پیشرفت چشمگیر خواهند بود که سرمایه‌گذاری هایشان در تعامل با صنعت و یا در خدمت این بخش باشد.

وی ادامه داد: به طور مثال در صنعت گردشگری اگر توریستی به یکی از کشورهای پیشرفته سفر می کند، کالای تولیدی همان کشور را به عنوان سوغات تهیه می کند اما در کشور ما توریست ها کالاهای چینی را به عنوان سوغات خریداری می‌کنند یا در صنعت ساختمان به‌رغم اینکه سرمایه گذاری زیادی در این حوزه صورت گرفته است و پیشرفت خوبی که در این حوزه شاهد بوده ایم اما آیا این رشد برای ما ارزش درون زا ایجاد کرده است؟

چمنیان یادآور شد: بنابراین مسلم است که ارتباط بین بخش های مختلف اقتصادی در کشورهای پیشرفته بسیار معنادار است، در واقع رشد اقتصادی و اشتغال پایدار در کشورهای پیشرفته در گرو همکاری و تعامل بخش های مختلف اقتصادی با حوزه صنعت است.

وی افزود: تمام شاخص های اقتصادی به شرطی معنادار هستند که با صنعت داخلی در پیوند باشد و گرنه به خودی خود پیشرفت به معنای خاص آن شکل نخواهد گرفت و بعضا عملکردها در تقابل با سیستم نیز خواهد بود.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و بازار پول اتاق مشهد تصریح کرد: پژوهش‌ها حاکی از آن است که بایستی ارتباط معنی داری بین بخش های اقتصادی برقرار باشد و هیچ یک از حوزه های اقتصادی نباید منفک و مجزا از یکدیگر مدنظر قرار بگیرند.

 

ایران پول خراسان رضوی سرمایه گذاری شاخص
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر