کد خبر: 808144 A

با مصوبه شورای شهر؛

با مصوبه شورای شهر کرج، حقوق و دستمزد کارگران پیمانکار خدمات شهری شهرداری کرج با توجه به تورم موجود افزایش یافت.

به گزارش ایلنا، اکبر سلیم نژاد رئیس شورای اسلامی شهر کرج در دفاع از لایحه مذکور گفت: کارگران قشری آسیب پذیر هستند که در شرایط کنونی اقتصاد کشور متحمل مشکلات فراوانی شده اند و متاسفانه این قشر شریف در بهره مندی از مزایای شغلی و افزایش دستمزدها کمتر از سایر رده های کارکنان دیده می‌شوند و امیدواریم که این مصوبه در تحقق عدالت در پرداخت ها موثر باشد.

در لایحه مذکور آمده است: به شهرداری کرج اجازه داده می شود نسبت به افزایش حقوق و دستمزد کارگران پیمانکار خدمات شهری با توجه به نرخ تورم و پیش بینی های کمیته فنی خدمات شهری به میزان 24.5 درصد اقدام و کسری اعتبار مورد نیاز را در متمم بودجه پایدار کند.

این لایحه در کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شد و پس از بحث و بررسی مقرر شد شهرداری کرج نسبت به افزایش حقوق و مزایای نیروهای پیمانکار خدمات شهر متناسب با ضریب افزایش حقوق و مزایای شورای کار و مصوب شورای عالی حقوق و دستمزد (وزارت کار) و دستورالعمل‌های ذیربط اقدام و تغییرات را در متمم بودجه 98 پایدار نماید.

حاضرین در صد و پنجاه و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج با رویکرد حمایت از قشر آسیب پذیر کارگر و در راستای حمایت و توانمندسازی پرسنل در شرایط تورم و گرانی موجود، این لایحه را مصوب کرد تا حقوق کارگران خدمات شهر با افزایش 24.5 درصدی به سطح استاندارد مصوب شورای عالی حقوق و دستمزد برسد.

شورای شهر کرج
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر