کد خبر: 806439 A

موسوی مطرح کرد:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی البرز تاکید کرد: مسائل و مشکلات موجود در فرایند اجرای پروژه تأسیس شهرک های کشاورزی و گلخانه ها باید در ستاد پشتیبانی شهرک های کشاورزی استان مطرح و مرتفع گردد.

به گزارش ایلنا، جلسه ستاد پشتیبانی شهرک های کشاورزی استان البرز با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی البرز، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، معاون بهبود تولیدات گیاهی، نماینده اداره کل ثبت اسناد و مدیران ستادی با هدف بررسی روند پیشرفت شهرکهای کشاورزی و پروژه احداث شهرک گلخانه ای چوپان آباد نظرآباد در محل سالن جلسات سازمان برگزار شد. 

سیدمجید موسوی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز در این جلسه، گفت: مسائل و مشکلات موجود در فرایند اجرای پروژه تأسیس شهرک های کشاورزی و گلخانه ها، ابتدا در این ستاد مطرح و مرتفع گردد و در صورت لزوم در ستاد توسعه شهرک های کشاورزی استان در معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی استانداری طرح شود.

وی بر لزوم تدوین برنامه زمانبندی و ارائه منظم گزارش پیشرفت پروژه در فواصل 15 روزه توسط شرکت مجری تأکید کرد.

موسوی ضمن اعلام وظایف و ماموریت های محوله به تفکیک به هر یک از اعضای ستاد، خواستار پیگیری جدی و همه جانبه تسریع و تسهیل روند صدور سند شهرک گلخانه ای چوپان آباد و جذب اعتبارات تسهیلاتی استان و سایر امور مربوطه در چارچوب قانون شد.

در ادامه این جلسه مدیر شرکت شهرکهای کشاورزی استان و مدیر عامل شرکت مجری پروژه احداث شهرک گلخانهای چوپان آباد ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته در خصوص روند پیشرفت پروژه ها، مطالبات و موانع موجود را گزارش نمود. در ادامه سایر اعضای ستاد پشتیبانی شهرک های کشاورزی به ارائه نکات ضروری در رابطه با شهرک های کشاورزی و مخصوصا شهرک چوپان آباد پرداخت و در رابطه با تسهیلات بانکی، موانع و مشکلاتی که از سوی بانک مطرح گردیده ذکر شد.

 

 

سازمان جهاد کشاورزی البرز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر