کد خبر: 804950 A

یادداشت؛

قرار است در هفته جاری هیأت رئیسه جدید شوراى شهر اراک انتخاب شود . با توجه به ترکیب هیات رئیسه فراکسیون امید در این شورا ،احتمال تغییرات در هیات رئیسه و کمیسیون‌هاى تخصصى شورا قوت مى گیرد . سال سوم معمولا سال برداشت است . یعنى شورا و شهردارى در دوسال گذشته هر چه کرده اند ، اکنون نوبت برداشت و در ادامه زمان پاسخگویى است ...

 به گزارش ایلنا ، رئیس شورا هر فردى باشد ملزم است به صورت هفتگى به مردم اراک گزارش دهد که در دو سال گذشته چه کرده اند و اکنون وضعیت چگونه است و براى دو سال آتى چه در نظر دارند ؟ امسال سال انتخابات است و اصلاحطلبان اراکى اگر نتوانند مردم را درباره عملکرد شوراى شهر با اکثریت اصلاح طلب قانع کنند ، قطعا شانسى براى پیروزى گزینه هایشان در مجلس آتى نخواهند داشت .

شورا و شهردارى مرکز خدمت رسانى به مردم هستند.اولین شهردار منتخب این شورا بعد از حواشى فراوان مشمول قانون بازنشستگى شد و زود هنگام خداحافظى کرد . شهردار فعلى و بومى  اراک هم که مورد حمایت بدنه  شهردارى و علاقمند به احیاى نام اراک در بین کلانشهرهاى کشور است ، چندان مورد حمایت این شورا نیست.

ظاهرا آنچه در شوراى شهر اراک در جریان است ، بیش از آنکه نتیجه یک عقل جمعى حساب شده و برنامه ریز باشد ، محصول لج بازى ها و مشکلات شخصى  اعضا با یکدیگر و با مدیران  شهردارى است .

نگاهى به عملکرد دو کمیسیون تخصصى فنى ، عمران و سرمایه گذارى و کمیسیون بودجه ، حقوقى و املاک ؛ نشان مى دهد که حداقل انتظارات شهروندان از این دو حوزه بر آورده نشده است . قفل شدن پروژه هاى اجرایى شهر در کمیسیون عمران به بهانه نظارت و فقدان مشوق و برنامه مشخص براى جذب سرمایه‌گذاران شهرى باعث فرار سرمایه ها از اراک به سمت قم ، کرمانشاه ، همدان و تهران شده و انجمن هاى انبوه‌سازى و پیمانکارى و سازمانهاى تخصصى حوزه  مسکن و نظام مهندسى بر ناکارآمدى تام و تمام رئیس کمیسیون عمران شورا تاکید دارند .

در حوزه بودجه ریزى و حقوقى نیز وضعیت مشابه است . حداقل مطالبات شهردارى از سازمان‌ها و بنگاههاى اقتصادى از جمله عوارض آلایندگى بلاوصول مانده و این کمیسیون از شناسایى روش‌هاى جدید براى ایجاد افزایش در آمد و احیاى روش سنتى بودجه ریزى در شهردارى اراک معطل مانده است .

از این رو در شرایط فعلى و در انتخابات آتى،  هیأت رئیسه شوراى شهر اراک ، دو راه  پیش روى خود دارد . تعارض و درگیرى با شهردار و اتخاذ روش باخت_باخت که البته برخى اعضاى شوراى فعلى چون حیات سیاسى خود را تمام شده مى دانند ، به رغم میل باطنى در این زمین بازى مى‌کنند  و دیگرى راهبرد همگرایى و همکاری با مدیریت شهری براى اجراى  سریع‌تر پروژه هاى شهرى ، راهبردى که  در بلند مدت منافع شورا ، شهردارى و شهروندان اراکى را باهم تأمین خواهد کرد .

اتخاذ شیوه برد- برد بین شورا ، شهردارى ، دولت و شهروندان تنها شیوه رسیدن به خواست هاى حداقلى مردم اراک است . انتخاب رئیس شوراى آینده شهر اراک ، مشخص خواهد کرد شورا کجاى این مسیر ایستاده است .

شهریار میرزایی

 

شهرداری شورای شهر اراک
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر