کد خبر: 799007 A

رییس سازمان صمت استان اصفهان:

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در جلسه کمیسیون نظارت بر مجامع و سازمان های صنفی مرکز استان اصفهان خواستار تسریع در ایجاد دبیرخانه کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی استان شد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، ایرج موفق اظهار داشت:  با توجه به گستردگی استان اصفهان به لحاظ کمی و کیفی واحدهای توزیع کالا و خدمات همچنبن تعداد زیاد مراکز توزیع عرضه محصولات و کالا و اتحادیه های صنفی، ایجاد دبیرخانه کمیسیون نظارت برمجامع و سازمان های صنفی بسیار ضروری است.

وی با اشاره به بند الف ماده ۴۸ قانون نظام صنفی پیرامون جایگاه و نقش این کمیسیون یادآورشد: این کمیسیون مشتمل بر روسا و یا معاونین سازمان صنعت معدن تجارت استان ها، اتاق بازرگانی صنایع و معادن کشاورزی استان، نیروی انتظامی، امور مالیاتی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، بسیج اصناف ، اتاق تعاون، انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان، تعزیرات حکومتی و رییس و نایب رییس اتاق اصناف برگزار می شود و مصوبات در صورتی قانونی و الزام آور است که با حضور اعضا مندرج در قانون نظام صنفی رسمیت و قابل استناد برای اجرا است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان بر اهمیت پیگیری مصوبات این کمیسیون تاکید کرد و گفت: پیشنهادات وموارد ابتدا، می بایست در جلسه کمیته های کارشناسی ذیل کمیسیون مطرح و با حضور کلیه نمایندگان اعضا کمیسیون بررسی وجمعبندی شود و پیش از طرح در جلسه اصلی کمیسیون نظارت برای اعضا اصلی کمیسیون ارسال تا پس از بررسی نهایی در زمان تشکیل جلسه اصلی همه جوانب آن بررسی شده باشد و سپس تصمیم گیری نهایی صورت پذیرد.

وی بر دقت اعضا در هنگام رای دادن به طرح های مطرح شده کمیسیون نظارت تاکید کرد و افزود: باید همواره تلاش کنیم مصوبات بر اساس واقعیات و قانون باشد تا حقی از فرد ، صنف و یا اتحادیه‌ ای تضییع نشود.

 

 

 

 

استان اصفهان اصفهان حقوق سازمان صنعت معدن و تجارت استان نیروی انتظامی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر