کد خبر: 798759 A

مهدی زاده مقدم خبر داد:

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی گفت: از مجموع یکهزار و ۲۰۰ واحد تولیدی شهرکها و نواحی صنعتی خراسان رضوی که در نظام مبادلات پیمانکاری فرعی عضویت دارند، ۱۸۰ واحد فعال هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، مسعود مهدی‌زاده در این خصوص گفت: نظام مبادلات پیمانکاری فرعی یکی از شیوه های نوین سازمان یونیدو برای حمایت از واحدهای صنعتی خرد و کوچک است که از دو سال قبل در این استان اجرا شده است.

مسعود مهدی زاده مقدم افزود: در این راستا سامانه ای ایجاد و اطلاعات مربوط به پیمانکاران کلان و خرد در آن درج شده تا این دو بخش همدیگر را بشناسند، دولت نیز وظیفه واگذاری پروژه ها به پیمانکار اصلی در حوزه داخلی و بین المللی را بر عهده گرفته است.

وی اظهار داشت: در مدل نظام مبادلات پیمانکاری فرعی به دنبال تکمیل زنجیره های کالا هستیم تا واحدها با شناخت از ظرفیت همدیگر برای توسعه تولید و محصولات صادراتی خود تلاش کنند زیرا گاهی مشاهده می شود دو واحد تولیدی در شهرک صنعتی در کنار هم قرار گرفتند و از نوع تولید یکدیگر خبر ندارد، چه بسا که محصول تولیدی یک واحد تکمیل کننده تولید واحد دیگر باشد.

وی گفت: نظام مبادلات پیمانکاری فرعی به واحدهای تولیدی کمک می کند که نزدیکترین تامین کننده یک کالا از زنجیره تولیدی را پیدا کرده و برای تکمیل تولید واحد به یاری آن بشتابد.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی افزود: نظام مبادلات پیمانکاری فرعی نوعی شبکه سازی اطلاعات در بخش تولید است که در شکل توسعه یافته آن به یک شبکه کسب و کار تبدیل می شود.

خراسان رضوی کسب و کار مشهد شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی یونیدو
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر